Förskollärare, Faxgärdets förskola

Ett jobb med plats för växtkraft

Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare och vara del av en helhet i kommunen? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas?

Till Faxgärdets förskola i Nälden söker vi nu en legitimerad förskollärare. Sök till oss och gör skillnad på riktigt!

Krokom, kommunen mitt i Jämtland

Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun är den barnrikaste kommunen norr om Hammarö. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 20 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem och förskola samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.

Faxgärdets förskola har fem avdelningar med åldersblandade grupper. Arbetet utgår från en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

En dag som förskollärare på Faxgärdets förskola

I vår kommun utgår du ifrån barnens intressen, behov och erfarenhet.

Du planerar lärprocesserna och med ett formativt arbetssätt genomför, följer upp, och utvärderar du undervisningen, med förankring i läroplanen. Verksamheten utövas så att lärandeobjekt och lärandeaktiviteter anpassas och varieras efter barnens intressen, förutsättningar och behov, så att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Barnens lärande synliggörs i form av digital pedagogisk dokumentation, med iPad som arbetsverktyg.

Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus. Som ett stöd i ditt dagliga arbete har du ett nära samarbete med specialpedagog, pedagogiska utvecklare och rektor. Förutom det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs ett förebyggande och främjande barnhälsoarbete i samverkan med våra barnhälsoteam.

Enheterna i Krokoms kommun har ett gemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår ifrån kommunens värdeord. Välkomnande, Modig, Nära och Pålitlig.

Vill du fortsätta utvecklas i din roll som förskollärare, så är det här kommunen som gör plats för växtkraft.

Din kompetens

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten för förskoleverksamhet. Har du utbildning inom TAKK så är det meriterande.

Du ska bidra till en god arbetsmiljö och vara en positiv och trygg ledare som bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi.

Vi värdesätter din förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar och samarbeta. Du är gärna kreativ och lösningsfokuserad med ett salutogent förhållningssätt och kan din läroplan.

Vi ser att du har en god förmåga att skapa motivation, upprätthålla goda relationer och en god lärandemiljö. Du har dessutom alltid ett barnperspektiv och arbetar för att synliggöra barns perspektiv i din undervisning.

I din roll som förskollärare ansvarar du, tillsammans med övriga i arbetslaget, för att planera och bedriva verksamheten och genom det möta de behov varje enskilt barn har. Dokumentationen är en viktig del i våra dagliga reflektioner och även i det systematiska kvalitetsarbetet som tar verksamheten framåt och synliggör lärandet.

I arbetet som förskollärare i vårt område är det viktigt att vara lyhörd och kommunikativ. Vi arbetar med inkludering, delaktighet och tillgänglighet som bärande idéer.

Digital kompetens och intresse för IKT förväntas.

Övrig information

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde i mars 2024 eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdatum 2024-03-10

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.

Vår värdegrund och din växtkraft

Vårt arbete ska genom­syras av våra värdeord

  • Välkomnande – Här är alla välkomna!
  • Modig – Vi har mod att anta utmaningar, vi tänker annorlunda och vi vågar fatta beslut.
  • Nära – Vi är tillgängliga och sätter dem vi är till för i första rummet.
  • Pålitlig – Vi är professionella, tänker långsiktigt och arbetar hållbart.

Vi gör plats för din växtkraft!

I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. Närheten och tryggheten människor emellan skapar förutsättningar för mod, idéer och glädje. Vår vision är att ge plats för växt­kraft – för företagare, familjer och för dig som medarbetare. Att jobba i Krokoms kommun innebär stora möjligheter att ut­vecklas. Vill du växa med oss?

Medarbetarna har ordet

Ansökan

Sista ansökningsdatum:

Meny