Restaurangmiljö där människor äter

Medarbetare till skolsocialt team

Ett jobb med plats för utveckling och nya utmaningar

Vill du vara med att starta upp, utveckla och arbeta i ett skolsocialt team med fokus på att elever ska lyckas i grundskolan? Krokoms kommun satsar på ett skolsocialt team, som bygger på samverkan mellan skola och socialtjänst, både i strukturell och operativ nivå. Nu söker vi två medarbetare i ett projekt på heltid, till teamet.

Krokom, kommunen mitt i Jämtland

Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.

Barn- och utbildningsförvaltningen startar tillsammans med socialförvaltningen i Krokoms kommun ett gemensamt projekt för att arbeta med målgruppen elever med problematisk skolfrånvaro.

En dag som medarbetare i det skolsociala teamet

Det skolsociala teamets insatser ska leda till ökad skolnärvaro och att elever får ökade möjligheter att lyckas i skolan. Arbetsplatsen är Krokoms kommuns grundskolor, men initialt inriktas insatsen mot Änge grundskola.

Syftet är även att under projektets gång identifiera och arbeta med främjande och förebyggande insatser som i ett tidigt skede kan hjälpa elever med problematisk skolfrånvaro.

Det skolsociala teamet kommer arbeta operativt nära elever, skolpersonal, elevhälsa, socialtjänst, vårdnadshavare och andra aktörer. Utifrån elevens specifika behov är samverkan med andra aktörer en central del i arbetet.

Projektet kommer initialt att pågå under läsåret 24/25.

Kopplat till projektet finns en styrgrupp som har det övergripande ansvaret att leda processen. Styrgruppen består av verksamhetschef grundskola, elevhälsochef, enhetschef barn och familj samt enhetschef öppna enheten.

Teamet kommer exempelvis att:
- samordna det stöd som eleven får, både på skolan, via socialtjänsten samt hos andra aktörer
- erbjuda psykosocialt stöd i olika former, motiverande samtal, ge möjlighet till social träning och stötta i att skapa struktur i tillvaron
- stötta och vägleda vårdnadshavare
- vara rådgivande i planering av individanpassad undervisning
- arbeta operativt ute på skolenheten

Din kompetens

Vi söker dig som har adekvat utbildning samt erfarenhet och personlig lämplighet för uppdraget.
Vi ser då att du:
• har en socionomexamen eller annan relevant utbildning inom psykosocialt arbete med examen på minst grundnivå från högskola/universitet
• har kunskap om skolans verksamhet, undervisning och anpassningar
• har kunskap om socialtjänstens arbete med barn, unga och familjer.
• äger ett genuint intresse för ungdomar och deras nätverk
• har B-körkort

För att lyckas med uppdraget är det viktigt att du:
• kan arbeta strukturerat och systematiskt både i det dagliga operativa arbetet samt vad gäller dokumentation
• är en lagspelare som tilltalas av att arbeta i team
• är duktig på att anpassa ditt synsätt och se möjligheter
• har god förmåga och vilja att arbeta relationsskapande samt är trygg med att genomföra olika typer av samtal med elever och vårdnadshavare
• är trygg med att handleda och samarbeta med skolpersonal, vårdnadshavare m fl.

Övrig information

Vi erbjuder två projektanställningar på 100%.

Projektet löper inledningsvis under läsåret 2024/2025 (start i augusti 2024 till och med juni 2025), med möjlighet till eventuell förlängning.

Sista ansökningsdag är 2024-02-29.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.

Välkommen med din ansökan!

Vår värdegrund och din växtkraft

Vårt arbete ska genom­syras av våra värdeord

  • Välkomnande – Här är alla välkomna!
  • Modig – Vi har mod att anta utmaningar, vi tänker annorlunda och vi vågar fatta beslut.
  • Nära – Vi är tillgängliga och sätter dem vi är till för i första rummet.
  • Pålitlig – Vi är professionella, tänker långsiktigt och arbetar hållbart.

Vi gör plats för din växtkraft!

I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. Närheten och tryggheten människor emellan skapar förutsättningar för mod, idéer och glädje. Vår vision är att ge plats för växt­kraft – för företagare, familjer och för dig som medarbetare. Att jobba i Krokoms kommun innebär stora möjligheter att ut­vecklas. Vill du växa med oss?

Människor som fikar.

Medarbetarna har ordet

Ansökan

Sista ansökningsdatum:

Meny