glad familj går på en spång i Undromskogen

Vill du bli kontaktfamilj?

Som kontaktfamilj tar du emot barn under en kortare eller längre tid, omkring en till två helger per månad. Det är ett otroligt viktigt uppdrag!

Som kontaktfamilj har du möjlighet att berika både ett barns liv och ditt eget. Vi behöver fler kontaktfamiljer som kan ta emot barn och ungdomar i sitt hem. Det är ett förtroendeuppdrag som du får genom kommunens socialtjänst. Alla som har kontaktfamilj har själv valt att ta emot det stödet och det är en mycket uppskattad insats. 

Att vara kontaktfamilj innebär att man är en extrafamilj till ett barn under en kortare eller längre period och aktivt ställer upp och stödjer barnet och familjen. Kontaktfamiljen tar emot barnet eller syskonparet omkring en till två helger per månad, men omfattningen kan variera beroende på barnets behov. Det finns inga krav på någon särskild utbildning eller särskilda kvalifikationer för att bli kontaktfamilj, men du ska ha en stabil livssituation samt tid, tålamod och intresse av att ta emot ett barn.

Om du vill bli kontaktfamilj görs en utredning av din familjs situation genom hembesök och kontroll i myndighetsregister. Detta för att bedöma om du passar för uppdraget. När du är kontaktfamilj får du en ekonomisk ersättning från kommunen som täcker de utgifter du har för att ha ett extra barn i familjen. Du får även ett arvode för uppdraget.

Om detta är ett uppdrag som intresserar dig kan du gå in på ansökningslänken och be oss om mer information.

glad familj går på en bred spång i Undromskogen

Medarbetarna har ordet

Ansökan

Sista ansökningsdatum:

Meny