Happy Kids Representing Youth and Fun

Förstelärare i Krokoms kommun

Ett jobb med plats för utveckling och växtkraft

I Krokoms kommun har vi över tid drivit ett gemensamt utvecklings­arbete med stöd av förstelärare. Du har nu chansen att vara en del i detta! Vi söker pedagoger som även vill ha ett uppdrag som förstelärare, dels till Kvarnbacksskolan årskurs 4-6 i Krokom och dels till Fritidshem i Änge skola F-6.

Välkommen med din ansökan!

I Krokoms kommun har du chansen att göra skillnad på riktigt. Krokom är en kommun med ca 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Var femte invånare är barn eller skol­ungdom yngre än 12 år.

Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen. Barn- och Utbildningsf­örvaltningen sysselsätter drygt 600 med­arbetare, däribland 18 rektorer i skola och förskola.

Sök jobbet direkt via den här länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du flytta hit?


Det är det bästa som har hänt mig, det här var platsen jag hela tiden längtade till som liten, det är lugnt och skönt här.


Berättelser från våra 193 byar

Ditt uppdrag som förstelärare

Parallellt med undervisning som lärare, driver du som förstelärare ett systematiskt utvecklings­arbete för elevers ökade måluppfyllelse tillsammans med rektor och övrig personal. Du ingår även i kommunens nätverk av förstelärare och har där en roll att planera och leda bestående och långsiktigt utvecklingsarbete mot en ökad undervisningskvalitet i alla kommunens skolor.

Förväntade effekter på ditt uppdrag är att det utifrån forskning och beprövad erfarenhet ska bidra till en spridning av ökad undervisnings­kvalitet på både enhets och kommunal nivå och därigenom stödja arbetet med att öka lik­värdigheten inom och mellan skolor. Ditt uppdrag kommer kontinuerligt följas upp och utvärderas för att nå uppställda mål.

Gemensamma arbets­uppgifter för alla förste­lärare

Arbetsuppgifterna som är gemensamma för alla förstelärare i Krokoms kommun:

  • Förstelärare har uppdrag att leda det kollegiala lärandet och främja likvärdig undervisning inom och mellan skolorna i kommunen.
  • I uppdraget ingår att planera, genomföra och utvärdera gemensamma studie­dagar.
  • Förstelärare ska vara en positiv förebild och ambassadör för skolverksamheten i Krokoms kommun.
  • Förstelärare förväntas agera som trygg handledare för ett framgångsrikt utvecklingsarbete.

Förstelärarens huvud­uppdrag inom respektive rektors­område

Arbetsuppgifter för förstelärare, som är specifika inom respektive rektorsområde:

Information om tjänsten som pedagog och förstelärare

Grunden är en tillsvidareanställning som pedagog i Krokoms kommun på 100%. Förordnandet som förstelärare i respektive rektorsområde, sträcker sig mellan 2023-08-16 till 2026-08-15, dvs. 3 år. Uppdraget som förstelärare utförs inom befintlig arbetstid. Arbetet leds av respektive rektor.

Uppdraget som förstelärare kan avslutas tidigare, från både arbetsgivare och arbets­tagarens sida, med tre månaders upp­sägningstid.

Lönetillägg utgår på 5000 kr per månad för uppdraget som förstelärare.

Kvalifikationskrav för tjänsten som förste­lärare

För att vara behörig att söka tjänsten som förstelärare ska du:

  • vara lärare med lärarlegitimation
  • ha arbetat minst fyra år i yrket

För tjänsten som förstelärare behöver du undervisa minst 50% (enligt reglerna för statsbidraget).

 

Övrig information

Sista ansökningsdag är 2023-05-28

I din ansökan med CV och personligt brev, behöver du beskriva vilken eller vilka av tjänsterna i de olika rektorsområdena som du ställer dig sökande till (skriv rektorsområde samt vilket uppdrag, dvs. årskurs/fritidshem).

Mer information kring förstelärartjänsten lämnas av respektive rektor för respektive huvuduppdrag.

 

Skicka gärna in din ansökan omgående, rekryteringsprocessen sker löpande och intervjuer kan påbörjas redan innan ansökningstidens utgång.

Fackliga företrädare nås via kommunens kundcenter, 0640-16100

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.

Vår värdegrund och din växtkraft

Vårt arbete ska genom­syras av våra värdeord

  • Välkomnande – Här är alla välkomna!
  • Modig – Vi har mod att anta utmaningar, vi tänker annorlunda och vi vågar fatta beslut.
  • Nära – Vi är tillgängliga och sätter dem vi är till för i första rummet.
  • Pålitlig – Vi är professionella, tänker långsiktigt och arbetar hållbart.

Vi gör plats för din växtkraft!

I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. Närheten och tryggheten människor emellan skapar förutsättningar för mod, idéer och glädje. Vår vision är att ge plats för växt­kraft – för företagare, familjer och för dig som medarbetare. Att jobba i Krokoms kommun innebär stora möjligheter att ut­vecklas. Vill du växa med oss?

Happy Kids Representing Youth and Fun

Ansökan

Sista ansökningsdatum:

Meny