En fundersam kvinna

Verksamhetschef hemtjänsten och poolen

Ett jobb med plats för utveckling

Vill du ta ansvar för en betydelsefull och omfattande verksamhet där du samtidigt ingår i Socialförvaltningens kunniga, kreativa och ambitiösa ledningsgrupp där ingenting är omöjligt? Då ska du läsa vidare och söka jobbet!

Till socialförvaltningen rekryterar vi nu en verksamhetschef till verksamhetsområdet hemtjänst/bemanningspool. Hemtjänsten utför beviljade insatser från biståndsenheten som syftar till att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv vilket regleras i socialtjänstlagen. Bemanningspoolen är en vikariepool som tillgodoser behovet av korttidsvikarier inom vård och omsorg, förskola, fritidshem och särskola. Bemanningspoolen är en service- och stödfunktion vilket innebär ett tätt samarbete med berörda verksamhet.

Du kommer att introduceras och få överlämning från en verksamhetschef med lång erfarenhet i Krokoms kommun. Du kommer att leda en egen ledningsgrupp med moti­verade och ambitiösa enhetschefer, samarbeta med interna och externa stödfunktioner och vidareutveckla den redan nu goda samverkan som finns med de fackliga organisa­tionerna.

Som verksamhetschef för hemtjänsten/bemanningspoolen blir du närmaste chef för 5-6 enhetschefer, 6 planerare, en rekryterare och administratör.

Inom verksamheten arbetar idag cirka hundra tillsvidareanställda och vi har även crika 350 timanställda vikarier som tillgodoser alla verksamheters behov av kortidsbe­manning.

Just nu står vi inför en spännande resa där vi har påbörjat införandet av IBIC (individens behov i centrum) samtidigt som vi kommit längst i länet när det gäller arbetet med god och nära vård. Vi har även en ambition att skapa förutsättningar för en friskare äldre befolkning och i detta arbete har hemtjänsten en viktig roll.

En dag som verksamhetschef

Du kommer att ansvara för en verksamhet som tar hand om våra äldre medborgare i deras hem och bidrar till att de får en så bra livskvalitet som möjligt. Verksamhetens mål är att vara en hållbar, effektiv och utvecklingsinriktad hemtjänst utifrån dagens och morgondagens utmaningar.

Tillsammans med dina medarbetare ska hemtjänsten ge service, stöd och vård åt de som behöver det. Detta ska göras utifrån individuella behov, mål och förutsättningar med bästa möjliga kvalitet utifrån tilldelade medel. Det finns en gemensam riktning, mål och goda samarbetsformer med legitimerad personal, biståndshandläggare samt våra stödfunktioner.

Bemanningspoolen präglas av ständig utveckling och omvärldsbevakning för att kunna möta verksamheternas behov av kompetenta vikarier.

Du inspirerar, motiverar och skapar engagemang genom hela verksamheten och stödjer enhetscheferna i det dagliga arbetet. Du har ett helhetsansvar för att leda, styra, samordna och följa upp verksamheten, ett väldigt spännande och omfattande arbete med stora utvecklingsmöjligheter. Du har det övergripande ansvaret för verksamheten, dess utveckling, ekonomi, personal och arbetsmiljöarbete. Ibland behöver du även lyfta blicken och se till hela socialförvaltningens och kommunens bästa.

Genom omvärldsbevakning och att vara uppdaterad kring ny forskning och nya rön inom området utvecklar du verksamheten tillsammans med medarbetarna. Arbetet innebär en mängd kontaktytor både internt i kommunen såväl som externt med myndigheter och näringsliv samt de som behöver insatser, anhöriga och kontaktpersoner. Du arbetar aktivt med att upprätthålla och utveckla denna samverkan.

Din kompetens

Vi söker dig med relevant akademisk utbildning, flerårig ledarerfarenhet och ett brinnande intresse för att utveckla kommunens välfärdstjänster. Har du erfarenheter och kunskaper inom äldreomsorg och bemanning är det meriterande men inget krav.

Du har ett synligt ledarskap som präglas av tydlighet, öppenhet, närhet, mod och pålitlighet. Du är strukturerad, kan fatta och följa upp beslut och har erfarenhet och kunskap kring utvecklingsarbete och gruppdynamik. Samverkan och dialog är viktiga verktyg i ditt ledarskap.

Vi ser det som meriterande om du är van att leda genom andra chefer samt har en god administrativ förmåga.

Som person är du utåtriktad och engagerad i ditt arbete och du har förmågan att inspirera, motivera och leda medarbetare i förändring. Du behöver kunna skapa goda relationer med den enskilde och anhöriga.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Körkort är ett krav.

Övrigt

Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Fackliga kontaktpersoner nås genom Krokoms kommuns växel 0640 161 00.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.

Vår värdegrund och din växtkraft

Vårt arbete ska genom­syras av våra värdeord

  • Välkomnande – Här är alla välkomna!
  • Modig – Vi har mod att anta utmaningar, vi tänker annorlunda och vi vågar fatta beslut.
  • Nära – Vi är tillgängliga och sätter dem vi är till för i första rummet.
  • Pålitlig – Vi är professionella, tänker långsiktigt och arbetar hållbart.

Vi gör plats för din växtkraft!

I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. Närheten och tryggheten människor emellan skapar förutsättningar för mod, idéer och glädje. Vår vision är att ge plats för växt­kraft – för företagare, familjer och för dig som medarbetare. Att jobba i Krokoms kommun innebär stora möjligheter att ut­vecklas. Vill du växa med oss?

En fundersam kvinna

Ansökan

Sista ansökningsdatum:

Meny