En människa håller solen i sin hand.

Socialt ansvarig socionom - SAS

Ett jobb med plats för växtkraft

Nu erbjuder vi ett viktigt och spännande arbete i en kommun som är tillräckligt stor för eget driv och tillräckligt liten för nära relationer.

Vår erfarna kvalitetscontroller går nu i pension och därför rekryterar vi en socialt ansvarig socionom (SAS), för att ersätta henne. Välkommen med din ansökan!

En dag i Socialförvaltningen

Som socialt ansvarig socionom, SAS, ansvarar du för att kvalitet och säkerhet upprätthålls inom socialförvaltningens verksamheter. SAS arbetar verksamhetsövergripande, vilket innebär att uppdraget innefattar äldreomsorg, hemtjänst, stöd och service samt individ- och familjeomsorgen (IFO).

Rollen innebär att du arbetar med övergripande kvalitetsledningsfrågor och att stötta förvaltningens chefer i den ständiga utvecklingen att bli bättre.

Praktiskt innebär det att SAS har en nyckelroll när det gäller att följa upp avvikelser och allvarliga missförhållanden, till exempel inom ramen för Lex Sarah och utöva tillsyn av externa utförare samt att delta i det kommunövergripande kvalitetsarbetet. Du analyserar och följer upp verksamheternas mål och kvalitet med hjälp av underlag och statistik som du ansvarar för att ta fram. Som SAS har du ett nära samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och ger stöd till verksamhetscheferna i deras uppföljnings- och utvecklingsarbete.

Som SAS arbetar du också med att utarbeta och följa upp processer och rutiner samt med revisionsarbete och annat utredningsarbete.

Just nu står vi inför en spännande resa där vi har påbörjat införandet av IBIC (individens behov i centrum) samtidigt som vi kommit längst i länet när det gäller arbetet med god och nära vård. Allt för att kunna leverera hög kvalitet på kommunens vård och omsorg till våra medborgare.


Din kompetens

Vi söker dig som har en socionomexamen. Du har flera års erfarenhet av kvalificerat arbete inom det sociala området samt gedigen erfarenhet av utvecklings- och utredningsarbete. Du har god kunskap och erfarenhet av lagstiftning samt av att arbeta med kvalitetssäkring som styr verksamheterna inom socialnämndens ansvarsområde.

Det är meriterande om du har erfarenhet av både myndighetsutövning och verkställighet inom ett eller flera av följande områden: äldreomsorg, hemtjänst, stöd och service samt individ- och familjeomsorgen (IFO). Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.

Som person har du ditt fokus på lösningar och möjligheter utifrån verksamhetens behov och förutsättningar, i balans med lagstiftningens krav. Ditt arbetssätt präglas av tydlighet, närhet, mod och pålitlighet. För att trivas i rollen behöver du ha en god pedagogisk och kommunikativ förmåga, i både tal och skrift. Du kan på ett enkelt och tydligt vis bidra med kunskap och lärande till dina kollegor i komplexa ärenden.

Tjänsten ställer höga krav på att du kan arbeta strategiskt och har ett helhetsperspektiv samt att du har förmåga att både kunna arbeta självständigt och att kunna samarbeta.


Övrigt

  • Tillsvidareanställning, 100%
  • Tillträde enligt överenskommelse
  • Sista ansökningsdag är 2022-08-28

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.

Fackliga kontaktpersoner nås via kundcenter i kommunen, 0640-16100

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor om tjänsten!

Vår värdegrund och din växtkraft

Vårt arbete ska genom­syras av våra värdeord

  • Välkomnande – Här är alla välkomna!
  • Modig – Vi har mod att anta utmaningar, vi tänker annorlunda och vi vågar fatta beslut.
  • Nära – Vi är tillgängliga och sätter dem vi är till för i första rummet.
  • Pålitlig – Vi är professionella, tänker långsiktigt och arbetar hållbart.

Vi gör plats för din växtkraft!

I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. Närheten och tryggheten människor emellan skapar förutsättningar för mod, idéer och glädje. Vår vision är att ge plats för växt­kraft – för företagare, familjer och för dig som medarbetare. Att jobba i Krokoms kommun innebär stora möjligheter att ut­vecklas. Vill du växa med oss?

En människa håller solen i sin hand.

Ansökan

Sista ansökningsdatum:

Meny