Man, vandrare på väg upp till Molden, tittar ut över fjorden.

Verksamhetschef bistånd, hälsa och sjukvård

Ett jobb med plats för engagemang och utveckling

Nu erbjuder vi ett viktigt och spännande arbete i en kommun som är tillräckligt stor för eget driv och tillräckligt liten för nära relationer.
Vill du ta ansvar för en betydelsefull verksamhet där du samtidigt ingår i en kunnig, kreativ och ambitiös ledningsgrupp där ingenting är omöjligt? Då ska du läsa vidare och söka jobbet!

Sök jobbet direkt via den här länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krokoms kommun är en attraktiv del av Jämtland med livskvalitet, framtidstro och tillväxt. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Här växer framtidstron och befolkningen ökar tack vare att människor både flyttar hit och väljer att stanna kvar. Vi värnar om alla invånare och därför arbetar vi kvalitets- och målinriktat för att ge bra service och omsorg genom livets alla skeden.

Till Socialförvaltningen rekryterar vi nu en verksamhetschef till verksamhetsområde Bistånd, hälsa och sjukvård. Verksamheten består av biståndsenheten som tar emot, utreder och bedömer ärenden samt beviljar insatser i enlighet med socialtjänstlagen och lagen om stöd och service. Dessutom finns här all legitimerad personal inom socialförvaltningen. Den gruppen innefattar sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeut samt distriktssköterskor.

Krokoms kommun är en relativt liten arbetsgivare vilket ger möjlighet att vara kreativ för att hitta nya lösningar och möjligheter. Inom vårt verksamhetsområde har vi en historia av att tänka innovativt, inte minst när det gäller hur vi arbetar med att rekrytera nya medarbetare. Här finns också en uttalad vilja att vara en attraktiv arbetsgivare för både socionomer och legitimerad personal.

Som verksamhetschef för bistånd, hälsa och sjukvård blir du närmaste chef för tre enhetschefer. Tillsammans med kommunens MAS bildar ni verksamhetens ledningsgrupp. Du kommer att samarbeta med interna- och externa stödfunktioner och vidareutveckla den redan nu goda samverkan som finns med de fackliga organisationerna. Din närmaste chef är förvaltningschefen, och du ingår självklart i hennes ledningsgrupp.

Just nu står vi inför en spännande resa där vi har påbörjat införandet av IBIC (individens behov i centrum) samtidigt som vi kommit längst i länet när det gäller arbetet med god och nära vård. Allt för att kunna leverera hög kvalitet på kommunens vård och omsorg till våra medborgare

En dag som verksamhetschef

Du kommer att ansvara för en verksamhet med målet att bedriva en rättssäker myndighetsutövning samt att kommunens hälsa och sjukvårdsverksamhet ger våra kommuninvånare en god vård och omsorg med en hög patientsäkerhet.

Tillsammans med ett gäng kompetenta medarbetare som tar ett stort ansvar för kommuninvånarna kommer du att arbeta för att de som behöver det ska få service, stöd och vård. Detta ska göras utifrån aktuell lagstiftning, individuella behov, mål och förutsättningar med bästa möjliga kvalitet utifrån tilldelade medel. Det finns en gemensam riktning, mål och goda samarbetsformer med de inblandade aktörerna.

Du inspirerar, motiverar och skapar engagemang genom hela verksamheten och stödjer enhetscheferna i det dagliga arbetet. Du har ett helhetsansvar för att leda, styra, samordna och följa upp verksamheten, ett väldigt spännande och omfattande arbete med stora utvecklingsmöjligheter. Du har det övergripande ansvaret för verksamhetens utveckling, ekonomi, personal och arbetsmiljöarbete. Ibland behöver du även lyfta blicken och se till hela socialförvaltningens och kommunens bästa.

Genom omvärldsbevakning och att vara uppdaterad kring ny forskning och nya rön inom området utvecklar du verksamheten tillsammans med medarbetarna. Arbetet innebär en mängd kontaktytor både internt i kommunen, externt med myndigheter, framför allt regionen samt de som behöver insatser, anhöriga och kontaktpersoner. Du arbetar aktivt med att upprätthålla och utveckla denna samverkan.

Din kompetens

Vi söker dig som är Socionom eller har annan relevant akademisk utbildning inom vård och omsorg. Du har flerårig ledarerfarenhet och ett brinnande engagemang för äldreomsorg, hemsjukvård, funktionsvariationsområdet och hälsa & sjukvård. Har du erfarenheter av myndighetsutövning så är det meriterande.

Du har ett synligt ledarskap som präglas av tydlighet, öppenhet, närhet, mod och pålitlighet. Du är strukturerad, kan fatta och följa upp beslut och har erfarenhet och kunskap kring utvecklingsarbete och gruppdynamik. Samverkan och dialog är viktiga verktyg i ditt ledarskap.

Vi ser det som meriterande om du är van att leda genom andra chefer samt har en god administrativ förmåga.

Som person är du utåtriktad och engagerad i ditt arbete och du har förmågan att inspirera, motivera och leda medarbetare i förändring. Du behöver kunna skapa goda relationer med den enskilde och anhöriga.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag 2022-06-05

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.

Fackliga kontaktpersoner
Anna Asplund, Vårdförbundet
0640-165 75, anna.asplund@krokom.se

Lena Svensson, Akademikerförbundet SSR
0640-163 10, lena.svensson@krokom.se

Lena Persson, Vision
0640-161 17, lena.persson@krokom.se

Vår värdegrund och din växtkraft

Vårt arbete ska genom­syras av våra värdeord

  • Välkomnande – Här är alla välkomna!
  • Modig – Vi har mod att anta utmaningar, vi tänker annorlunda och vi vågar fatta beslut.
  • Nära – Vi är tillgängliga och sätter dem vi är till för i första rummet.
  • Pålitlig – Vi är professionella, tänker långsiktigt och arbetar hållbart.

Vi gör plats för din växtkraft!

I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. Närheten och tryggheten människor emellan skapar förutsättningar för mod, idéer och glädje. Vår vision är att ge plats för växt­kraft – för företagare, familjer och för dig som medarbetare. Att jobba i Krokoms kommun innebär stora möjligheter att ut­vecklas. Vill du växa med oss?

Man, vandrare på väg upp till Molden, tittar ut över fjorden.

Ansökan

Sista ansökningsdatum:

Meny