medarbetare i mötesrum som diskuterar och arbetar med dator. I bakgrunden digital skärm med diagram

Biståndshandlägg­are till område bistånd- hälsa och sjukvård

Ett jobb med plats för växtkraft

Söker du ett meningsfullt arbete med intressanta och utmanande arbetsuppgifter i en verksamhet som ständigt utvecklas utifrån målgruppens behov och samhällets krav? Trivs du med ett omväxlande arbete där den ena dagen inte är den andra lik? Då ska du läsa vidare!

Till verksamhetsområdet bistånd- hälsa och sjukvård söker vi en biståndshandläggare - handläggare enligt socialtjänstlagen (SoL).

En dag som handläggare

Inom verksamhetsområdet Bistånd- Hälsa och Sjukvård ansvarar vi för personer med hemsjukvård, hemrehabilitering/mobilisering samt med insatser utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). På enheten för Bistånd arbetar enhetschef, biståndshandläggare, LSS/SoL-handläggare, avgiftshandläggare samt anhörigkonsulent. Vi utreder rätten till stöd och omsorg enligt SoL och LSS, vi ansvarar för avgiftshandläggningen för äldreomsorgen samt erbjuder olika typer av stöd till anhöriga.


Tjänsten som biståndshandläggare innefattar handläggning inom Socialtjänstlagen. Detta innebär att inhämta information, utreda, handlägga, fatta beslut och följa upp insatser utifrån gällande lagstiftning och dokumentationsföreskrifter.
Vi dokumenterar och utreder enligt IBIC – individens behov i centrum.
I arbetet samverkar du med olika aktörer som till exempel företrädare (god man/förvaltare), anhöriga, omsorgens verksamheter och regionen.
Du har nära till kollegor inom verksamhetsområdet och närmsta chef för att kunna bolla ärenden och vid behov arbetar vi med medhandläggarskap, det vill säga två handläggare i ett ärende.


I arbetet ingår att aktivt medverka i kvalitets- och utvecklingsarbetet på enheten som att medverka vid revidering av rutiner och riktlinjer, hålla sig uppdaterad gällande rättspraxis och delta i arbetsgrupper kring olika frågor.
Vi dokumenterar i verksamhetssystemet Viva. Vi genomför vårdplaneringar och SIP i dokumentationssystemet Cosmic Link tillsammans med regionen.

Utvecklas med glädje
Du kommer att ingå i vårt trainee- och mentorprogram som omfattar bland annat kompetensutveckling utifrån en individuell utvecklingsplan. Utöver det strävar vi efter en lägre arbetsbelastning genom färre antal ärenden per handläggare. Vi har regelbundet metodträffar på enheten för att diskutera frågor och utveckling, samt att vi har extern juridisk handledning en gång per termin.

I Krokoms kommun finns möjlighet till semesterväxling och friskvård på arbetstid. På enheten för bistånd har vi årsarbetstid med möjlighet till ”flex” inom ramen för arbetsdagen.

Din kompetens

Vi söker dig som är utbildad socionom eller innehar annan likvärdig utbildning. Vi ser även att du har dokumentationserfarenhet, erfarenhet av utredningsarbete, datorvana.
samt ett intresse av juridik.

Du uttrycker dig väl i tal och skrift

Meriterande är även

Erfarenhet av handläggning utifrån SoL, LSS eller annan lagstiftning.
Erfarenhet inom målgrupperna äldre och funktionsvarierade
Arbete inom andra myndigheter
Arbete inom området vård- och omsorg
IBIC, individens behov i centrum

Vi ser gärna att ditt arbete präglas av brukarfokus, gott bemötande och omdöme. Du har god förmåga att prioritera och har förmåga att skapa överblick och struktur i ditt arbete, även i brådskande situationer. Du är kommunikativ och lösningsorienterad i mötet med klienter, du ser möjligheter och är positiv i ditt arbete. '

Förutom den formella kompetensen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Körkort är ett krav för tjänsten

Övrigt

Tillsvidareanställning med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Då rekryterande chef är på ledighet till september finns verksamhetschef och vikarierande enhetschef som kontaktpersoner nedan gällande frågor om rekryteringen.

Ansökan hålls öppen under hela semesterperioden men intervjuer kan även hållas löpande så vänta inte med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.

Vår värdegrund och din växtkraft

Vårt arbete ska genom­syras av våra värdeord

  • Välkomnande – Här är alla välkomna!
  • Modig – Vi har mod att anta utmaningar, vi tänker annorlunda och vi vågar fatta beslut.
  • Nära – Vi är tillgängliga och sätter dem vi är till för i första rummet.
  • Pålitlig – Vi är professionella, tänker långsiktigt och arbetar hållbart.

Vi gör plats för din växtkraft!

I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. Närheten och tryggheten människor emellan skapar förutsättningar för mod, idéer och glädje. Vår vision är att ge plats för växt­kraft – för företagare, familjer och för dig som medarbetare. Att jobba i Krokoms kommun innebär stora möjligheter att ut­vecklas. Vill du växa med oss?

medarbetare i mötesrum som diskuterar och arbetar med dator. I bakgrunden digital skärm med diagram

Ansökan

Sista ansökningsdatum: