Fritidspedagog till Aspås fritidshem

Ett jobb med plats för glädje och utveckling

Aspås fritidshem söker en inspirerande fritidspedagog som vill väcka nyfikenhet hos eleverna att själva söka den kunskap de behöver!
Är det du? Ta en chans och bli en del i arbetslaget på Guldtuppens fritidshem i Aspås!

Aspås fritidshem ligger i byn Aspås, fem kilometer nordväst om centralorten Krokom. Aspås skola är en F-6-skola med fritidsverksamhet i samma lokaler. Cirka 100 elever går på skolan varav 50 elever har fritidshemsplacering. Aspås skola och fritidshem arbetar mot visionen ”Aspås skola är en må-bra skola. Här arbetar vi hälsofrämjande, för goda relationer och ett lustfyllt lärande med höga förväntningar”.

Vi söker nu en fritidspedagog för ett vikariat under läsåret 2021/2022.

En dag på Aspås skola

Verksamheten på fritidshemmet, som vi kallar Guldtuppen, planeras och utvärderas utifrån läroplanen Lgr 11, främst med fokus på kap 4, Fritidshemmet. Under flera läsår har vi deltagit i fritidshemslyftet och utvecklat verksamhetens kvalitét.

I Aspås har samarbetet mellan fritidshemmet och skolan under flera läsår varit ett prioriterat verksamhetsmål. Du som fritidspedagog verkar därför även som mentor i årskursteam tillsammans med mentor i skolan. Som fritidspedagog på Guldtuppen kombineras också din tjänst på fritidshemmet med undervisning på skoltid med något/några ämnen. Fritidshemmet samverkar vid öppning och stängning med Aspens förskola. Så även på lov.

Att undervisa och stimulera eleverna utifrån de kommunala och nationella målen är huvuduppgiften i arbetet samt att inspirera, motivera och väcka nyfikenhet hos eleverna att själva söka den kunskap de behöver. Du som undervisande pedagog har som uppgift och leda eleverna in i lärandet. En annan viktig del är att stödja eleverna i deras personliga utveckling så att de fungerar socialt i samhället.

Din kompetens

Vi söker dig som är utbildad och behörig fritidspedagog.

Du är väl förtrogen med fritidspedagogens uppdrag samt med fritidshemmets och skolans styrdokument och kan omsätta dem i det dagliga arbetet.

Du bidrar till det fortsatta utvecklingsarbetet kring fritidshemslyftet, utarbetar pedagogiska planeringar, s.k. FRIPPAR, bedömer elevens kunskaps- och sociala utveckling samt tar en aktiv roll i både utvecklingssamtal och vid vårdnadshavarkontakter.

Vi fäster stor vikt vid ditt intresse för att delta i utvecklingsarbete, din förmåga till samarbete och personlig lämplighet.

Det är meriterande om du har förankring i samisk kultur och har traditionella samiska kunskaper samt talar något samiskt språk.

Övrigt

Vikariat på heltid under läsåret 2021/2022 med tillträde inför läsårsstart i augusti 2021.

Rekryteringen kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med din an­sökan.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.

Fackliga företrädare nås genom kommunens växel, 0640 161 00.

Vår värdegrund och din växtkraft

Vårt arbete ska genom­syras av våra värdeord

  • Välkomnande – Här är alla välkomna!
  • Modig – Vi har mod att anta utmaningar, vi tänker annorlunda och vi vågar fatta beslut.
  • Nära – Vi är tillgängliga och sätter dem vi är till för i första rummet.
  • Pålitlig – Vi är professionella, tänker långsiktigt och arbetar hållbart.

Vi gör plats för din växtkraft!

I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. Närheten och tryggheten människor emellan skapar förutsättningar för mod, idéer och glädje. Vår vision är att ge plats för växt­kraft – för företagare, familjer och för dig som medarbetare. Att jobba i Krokoms kommun innebär stora möjligheter att ut­vecklas. Vill du växa med oss?

Ansökan

Sista ansökningsdatum: