Utvecklings­­­­­­­­­­sekre­­­­terare/utredare

Ett jobb med plats för kreativitet

Är du en person som är kommuni­kativ och strukturerad, samt trivs med varierande arbetsuppgifter? Då har vi ett jobb som passar dig! Socialförvalt­ningen söker nu en utvecklings­sekreterare/utredare för ett vikariat. Välkommen med din ansökan!

Som utvecklingssekreterare/utredare är du en del av socialförvaltningens stab, vilket innebär att du är en stödfunktion till verksamhets­cheferna. Tillsammans med utredare äldrefrågor, medicinskt ansvarig sjuksköterska, kvalitetskontroller, samordnare välfärds­teknologi samt två administratörer ingår du i ett arbetslag som jobbar nära förvaltnings­ledningen. Tillsammans stöttar och bidrar ni till utvecklingen i förvaltningen. Förvaltningschefen är närmaste chef.

En dag som utveck­lings­sekreterare

Som utvecklingssekreterare/utredare har du en nyckelroll i planeringen inför socialnämndens månatliga sammanträden. Du ansvarar för att samordna nämndens ärenden och admin­istration vilket innebär att planera möten, skriva protokoll samt att hålla i processen att färdigställa tjänste­ärenden till nämnden. I arbetet ingår att skriva vissa beslutsunderlag till nämnden samt att i samråd med ansvarig chef/handläggare, vid behov redigera och komplettera beslutsunderlag till nämnden.

Du är också sekreterare i socialförvaltningens ledningsgrupp, kommunala pensionärsrådet, kommunala tillgänglighetsrådet, kommunala integrationsrådet, förvaltningens samverkans­grupp samt vid andra förvaltningsövergripande möten.

I rollen har du ett nära samarbete med handläggare och chefer inom förvaltningen samt med nämndens politiker och med övriga förvaltningar.

Du kommer använda olika digitala system och det är därför viktigt att du har kunskap och vana att arbeta med modern teknik och att arbeta i digitala ärendehanteringssystem alternativt har intresse och har lätt att lära. I ditt arbete kommer du bland annat att arbeta med systemen Ciceron DoÄ och Stratsys.

Du kommer samordna förvaltningens intern­kontrollarbete, budgetarbete och andra förvaltnings­över­gripande arbeten samt sammanställa underlagen. Andra arbetsupp­gifter är att driva verksamhets­planering och uppföljningsprocessen inom förvaltningen, vilket innefattar arbete med bland annat verksamhetsplan. I rollen ingår att planera, styra, stödja och utbilda. Du är tillsammans med förvalt­ningens kvalitetskontroller en del av kommunens kvalitets­samord­ningsgrupp.

Din kompetens

Du har högskoleutbildning inom statsvetenskap, samhällsvetenskap, juridik eller liknande. Goda kunskaper i kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagstiftningen samt erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation är meriterande. Det är viktigt att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Jobbet ställer krav på att du är kommunikativ och serviceinriktad, då en stor del av arbetet utförs i kontakt med verksamheterna. Du behöver ha stort tålamod och kunna hålla i och hålla ut.

För att passa för jobbet så bör du som person vara strukturerad och ha förmåga att planera, organisera och prioritera bland dina arbetsuppgifter effektivt.

Övrigt

Vikariat på heltid till 31 januari 2022 eller till dess ordinarie medarbetare är åter i tjänst. Tillträde enligt överenskommelse.

Intervjuer påbörjas innan ansökningstidens utgång så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.

Fackliga kontaktpersoner nås genom Krokoms kommuns växel 0640 161 00.

Vår värdegrund och din växtkraft

Vårt arbete ska genom­syras av våra värdeord

  • Välkomnande – Här är alla välkomna!
  • Modig – Vi har mod att anta utmaningar, vi tänker annorlunda och vi vågar fatta beslut.
  • Nära – Vi är tillgängliga och sätter dem vi är till för i första rummet.
  • Pålitlig – Vi är professionella, tänker långsiktigt och arbetar hållbart.

Vi gör plats för din växtkraft!

I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. Närheten och tryggheten människor emellan skapar förutsättningar för mod, idéer och glädje. Vår vision är att ge plats för växt­kraft – för företagare, familjer och för dig som medarbetare. Att jobba i Krokoms kommun innebär stora möjligheter att ut­vecklas. Vill du växa med oss?

 

Två leende kvinnor

Ansökan

Sista ansökningsdatum: