Händer som bildar ett hjärta

Familjerätts­sekreterare

Ett jobb med plats för utveckling

Vi söker en socialsekreterare som, med barnets bästa i fokus, vill utreda och handlägga vårdnads-, boende- och umgängesfrågor.

En dag som familjerättssekreterare

Som familjerättssekreterare hos oss ska du utreda och handlägga vårdnads-, boende och umgängesfrågor på begäran av tingsrätt och alltid med fokus på barnets bästa. Du handlägger umgängesärenden och Du utreder medgivande för adoptioner. I ditt arbete ska du även utreda och handlägga kvalificerade faderskapsutredningar, särskilt förordnad vårdnadshavare samt upprätta avtal mellan vårdnadshavare.

Som socialsekreterare i vår enhet får du arbeta med att ta emot och utreda ansökningar/anmälningar gällande barn upp till 16 år. Du har vidare att följa upp att de beviljade insatserna leder rätt. Du tillämpar bland annat SoL och LVU-lagstiftningen.

Du arbetar nära din närmaste beslutsfattande chef, och i samarbete med dina kollegor både inom enheten samt över enhetsgränserna. Arbetet innebär ett stort mått av samverkan med både interna och externa samverkanspartners.

Din kompetens

Du har en socionomexamen i botten med flerårig erfarenhet från arbete med barn och familjer inom myndighetsutövning samt goda kunskaper i SoL och LVU. Vi ser gärna att du har kunskaper om barns behov i centrum (BBIC) då du arbetar utifrån BBIC-modellen och är duktig på att sammanställa och dokumentera komplexa sammanhang. Du har erfarenhet av familjerättsliga frågor och handläggning.

För att på ett bra sätt klara av arbetsuppgifterna i uppdraget, behöver du ha uppnått en per­son­lig mognad samt ett intresse för att arbeta med barn och deras familjer specifikt utifrån myn­dig­hetsutövning.

Du har god förmåga att skapa relationer i ditt arbete och kan analysera, sammanfatta och dra slutsatser i ditt utredningsarbete med barns bästa i centrum. Du har en väl grundad förståelse för vikten av den enskildes rättssäkerhet i kontakterna med socialtjänsten och inser vad detta betyder i praktiken. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Utvecklas med glädje

Vi erbjuder en liten personalgrupp med nära till kollegor och chef. Du kommer få extra stöd och handledning avseende barn och familjeutredningar av en förste socialsekreterare. Social­för­valtningen har ett särskilt traineeprogram för att kompetensutveckla och tillvarata våra med­arbetares förutsättningar inom professionen, inklusive löneutveckling i enlighet med detta. Beroende på var du befinner dig i traineeprogrammet finns möjlighet till en reflektionsdag i månaden i överenskommelse med din chef.

Vi erbjuder fortlöpande utbildningar i det som behövs för utförandet av uppdraget, processorienterad handledning, friskvård på arbetstid samt möjlighet till semesterväxling.

Övrigt

Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Fackliga kontaktpersoner nås genom Krokoms kommuns växel 0640 161 00.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.

Vår värdegrund och din växtkraft

Vårt arbete ska genom­syras av våra värdeord

  • Välkomnande – Här är alla välkomna!
  • Modig – Vi har mod att anta utmaningar, vi tänker annorlunda och vi vågar fatta beslut.
  • Nära – Vi är tillgängliga och sätter dem vi är till för i första rummet.
  • Pålitlig – Vi är professionella, tänker långsiktigt och arbetar hållbart.

Vi gör plats för din växtkraft!

I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. Närheten och tryggheten människor emellan skapar förutsättningar för mod, idéer och glädje. Vår vision är att ge plats för växt­kraft – för företagare, familjer och för dig som medarbetare. Att jobba i Krokoms kommun innebär stora möjligheter att ut­vecklas. Vill du växa med oss?

Ansökan

Sista ansökningsdatum:
2020-10-07