garnnystan med stickor

Lärare i Hem- och konsument­kunskap samt textilslöjd

Ett jobb med plats för kreativitet.

Änge skola söker nu dig som är Lärare i Hem- och konsumentkunskap och textilslöjd, till årskurserna 3-9 för att göra undervisningen komplett inför läsåret 20/21. Änge skola är en F–9 skola med ungefär 270 elever och ett stadigt ökande elevantal de närmaste åren. I årskurs 7–9 tar skolan emot elever från tre andra F–6 skolor.

En dag som lärare på Änge skola

Krokoms kommun är den mest barnrika kommunen norr om Hammarö. Här finns 16 grundskolor och 22 förskoleavdelningar. Elever i Krokom har tillgång till en lärarbehörighet vars nivå ligger strax över rikssnittet och andelen elever med behörighet till gymnasiet är högre än rikets.

Änge skola har samarbetat med skolverket och MIUN utifrån skolverkets satsning Samverkan bästa skola. Vi arbetar aktivt med kollegialt lärande och utvecklar tre målområden tillsammans, kunskap och lärande, trygghet och studiero samt ledning och styrning. Skolutveckling är en stor del av skolans gemensamma arbete för att nå bättre kunskapsresultat. Skolan arbetar för att bli bättre på att ta vara på varje elev och personals styrkor och nyttja det för att elever ska få utvecklas så långt det är möjligt.

Vi vill att du ska vara öppen för nya idéer och tankar i att möjliggöra under­visning utifrån olika sätt. Viktigt är att du gillar utmaningar och att du har modet att prova nya väger. Du ska ha lätt för att samarbeta. Det är av största vikt att du står för skolans värdegrund. Det är en merit om du har arbetat med NPF-säkrad undervisning.

Huvuduppgiften i arbetet är att undervisa och inspirera eleverna i årskurserna 4-9 i Hem- och konsumentkunskap samt gärna även textilsljöd åk 3-9 utifrån de kommunala och nationella målen.

Din kompetens

Lärarutbildning med behörighet och legitimation inom Hem- och konsument­kunskap samt textilslöjd. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och kan omsätta dem i det dagliga arbetet.

Det är meriterande om du har förankring i samisk kultur och har traditionella samiska kunskaper samt talar något samiskt språk.

Utvecklas med glädje

I Krokom gör vi plats för växtkraft. Inom barn och utbildning betyder det att vi är medvetna om sambandet mellan trivsel på arbetsplatsen och förmågan att samla kraft och inspiration till att undervisa och stötta elever på deras väg mot ökad måluppfyllelse.

Vår ambition som din blivande arbetsgivare är att ge dig som anställd det stöd och de förutsättningar du behöver för att kunna ge ditt allra bästa till våra barn och elever.

Övrigt

Tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse. I Krokoms kommun är heltid norm och deltid en möjlighet.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och mark­nadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.

Fackliga företrädare nås genom kommunens växel 0640 161 00.

Vår värdegrund och din växtkraft

Vårt arbete ska genom­syras av våra värdeord

  • Välkomnande – Här är alla välkomna!
  • Modig – Vi har mod att anta utmaningar, vi tänker annorlunda och vi vågar fatta beslut.
  • Nära – Vi är tillgängliga och sätter dem vi är till för i första rummet.
  • Pålitlig – Vi är professionella, tänker långsiktigt och arbetar hållbart.

Vi gör plats för din växtkraft!

I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. Närheten och tryggheten människor emellan skapar förutsättningar för mod, idéer och glädje. Vår vision är att ge plats för växt­kraft – för företagare, familjer och för dig som medarbetare. Att jobba i Krokoms kommun innebär stora möjligheter att ut­vecklas. Vill du växa med oss?

 

Tre glada flickor tar mat i en skolbespisning

Ansökan

Sista ansökningsdatum:
2020-04-20