Preschool kids sitting on the floor doing math exercises with their mother

Förskollärare eller lärare till F-klass

Ett jobb med plats för skratt.

Nu söker vi dig som är förskollärare alternativt lärare F-3 till för­skoleklassen på Hissmoskolan i centrala Krokom. Hissmoskolan och Krokoms fritidshem samverkar för att erbjuda helhets­lösningar, så att eleverna ges maximal möjlighet till utveckling. Krokoms kommun är den mest barnrika kommunen norr om Hammarö. Här finns 16 grundskolor och 22 förskoleavdelningar. Elever i Krokom har tillgång till en lärarbehörighet vars nivå ligger strax över rikssnittet och andelen elever med behörighet till gymnasiet är högre än rikets.

En dag på Hissmoskolan

Uppdraget innebär att du arbetar i förskoleklass tillsammans med fritidshems­personal och ytterligare personal. Du arbetar med lekfullt lärande, utepedagogik och estetiska uttrycksformer. Du får möta elevernas glädje under hela dagarna och har stor frihet att skapa den undervisning som utvecklar eleverna framåt.

En viktig del i arbetet är att uppmärksamma utvecklingsbehov och driva utveck­ling och förbättring av verksamheten mot uppställda mål.

Din kompetens

För att lyckas i uppdraget är du förskollärare alternativt grundskollärare med behörighet mot årskurs F-3, meriterande är om du har goda kunskaper i tidig läs-, skriv- och matematikinlärning.

Vi vill att du har empatisk förmåga för att kunna förstå barnens behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra och utmana dem att utvecklas vidare mot målen. Det är även viktigt att du är en god pedagogisk ledare för att kunna leda elevgruppen.

Hissmoskolan ställer höga krav på samarbete då F-klass, grundskola och fri­tidshem tillsammans arbetar för att stimulera elevernas lärande under hela skoldagen.

Det är meriterande om du har förankring i samisk kultur och har traditionella samiska kunskaper samt talar något samiskt språk.

Utvecklas med glädje

I Krokom gör vi plats för växtkraft. Inom barn och utbildning betyder det att vi är medvetna om sambandet mellan trivsel på arbetsplatsen och förmågan att samla kraft och inspiration till att undervisa och stötta elever på deras väg mot ökad måluppfyllelse.

Vår ambition som din blivande arbetsgivare är att ge dig som anställd det stöd och de förutsättningar du behöver för att kunna ge ditt allra bästa till våra barn och elever.

Övrigt

Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. I Krokoms kommun är heltid norm och deltid en möjlighet.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och mark­nadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.

Fackliga företrädare nås genom kommunens växel 0640 161 00.

Vår värdegrund och din växtkraft

Vårt arbete ska genom­syras av våra värdeord

  • Välkomnande – Här är alla välkomna!
  • Modig – Vi har mod att anta utmaningar, vi tänker annorlunda och vi vågar fatta beslut.
  • Nära – Vi är tillgängliga och sätter dem vi är till för i första rummet.
  • Pålitlig – Vi är professionella, tänker långsiktigt och arbetar hållbart.

Vi gör plats för din växtkraft!

I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. Närheten och tryggheten människor emellan skapar förutsättningar för mod, idéer och glädje. Vår vision är att ge plats för växt­kraft – för företagare, familjer och för dig som medarbetare. Att jobba i Krokoms kommun innebär stora möjligheter att ut­vecklas. Vill du växa med oss?

 

Samisk förskollärare framför en grupp barn

Ansökan

Sista ansökningsdatum:
2020-04-20