lärare och elever

Lärare till Näldenskolan

Ett jobb med plats för att påverka.

Inför höstterminen 2020 välkomnar vi dig som kan och vill göra skillnad för våra elever på Näldenskolan. Två lärartjänster där vi söker dig som är behörig att undervisa i årskurs 4-6 och års­kurs 1-3 alternativt 1-7.

En dag på Näldenskolan

Inlärning kan ske på många sätt och alla elever är olika och har olika behov. Du kommer hela tiden få omedelbar feedback på din insats i form av nyfikna frågor, ögonbryn som höjs, skratt och diskussioner som uppstår.

Att undervisa och stimulera eleverna utifrån de kommunala och nationella målen är huvuduppgiften i arbetet. Att inspirera, motivera och väcka nyfiken­het hos eleverna att själva söka den kunskap de behöver är en annan viktig del i arbetet, liksom att stödja eleverna i deras personliga utveckling så att de fungerar socialt i samhället.

Andra viktiga uppgifter i läraryrket är att uppmärksamma utvecklingsbehov och driva utveckling av verksamheten mot uppställda mål och att bidra till skolans utveckling. Det finns stora möjligheter för dig att använda dina kun­skaper och erfarenheter för att tillsammans med dina kollegor vidareutveckla verksamhetens arbetsformer.

Din kompetens

För att trivas i uppdraget ser du arbetslaget som en resurs och det är själv­klart för dig att på ett positivt sätt bidra till att lösa gemensamma uppgifter. Vi fäster stor vikt vid ditt intresse för att delta i utvecklingsarbete och din för­måga till samarbete.Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och kan omsätta dem i det dagliga arbetet.

För uppdraget som Lärare 4-6 söker vi dig med giltig behörighet och legiti­mation riktad mot årskurserna 4-6.

För uppdraget som Lärare 1-3 söker vi dig med giltig behörighet och legiti­mation riktad mot årskurserna 1-3 alternativt 1-7.

Ange i din ansökan vilken av tjänsterna du är intresserad av.

Utvecklas med glädje

På Näldenskolan har vi ett högt medarbetarengagemang. Ditt uppdrag är viktigt för att utveckla våra pedagogiska verksamheter. Krokoms kommuns vision är ”Vi gör plats för växtkraft”, som Lärare är du en viktig del i detta gemensamma arbete.

Övrigt

Intervjuer kommer att hållas löpande under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.

Fackliga företrädare nås genom kommunens växel 0640 161 00.

Vår värdegrund och din växtkraft

Vårt arbete ska genom­syras av våra värdeord

  • Välkomnande – Här är alla välkomna!
  • Modig – Vi har mod att anta utmaningar, vi tänker annorlunda och vi vågar fatta beslut.
  • Nära – Vi är tillgängliga och sätter dem vi är till för i första rummet.
  • Pålitlig – Vi är professionella, tänker långsiktigt och arbetar hållbart.

Vi gör plats för din växtkraft!

I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. Närheten och tryggheten människor emellan skapar förutsättningar för mod, idéer och glädje. Vår vision är att ge plats för växt­kraft – för företagare, familjer och för dig som medarbetare. Att jobba i Krokoms kommun innebär stora möjligheter att ut­vecklas. Vill du växa med oss?

 

Två lärare framför elever

Ansökan

Sista ansökningsdatum:
2020-04-20