Kvninna som ler

Boendehand­ledare till grupp­b­ostad

Ett jobb med plats för energi.

Till en servicebostad i centrala Krokom med inriktning mot psykiatri söker vi nu två engagerade boendehandledare på heltid samt timvika­rier. Du som medarbetare i denna verk­samhet kommer att arbeta och ge stöd till en eller flera individer med svårare psykiatriska problem samt problem­­skapande beteenden.

En dag som boendehandledare

Inom socialförvaltningen finns Stöd och service (LSS-enheten) som arbetar med kommuninvånare som har en funktionsvariation. Verk­samheten arbetar främst utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade (LSS). Verksam­heten handlar om att vuxna, barn och ungdomar med funktionsvariation får stöd och service för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Stöd och service består av ungefär 135 medarbetare.

Arbetsuppgifterna handlar om att ge stöd och service i vardagen till personer som själva har svårigheter med insikt i sina problem och där saker som själv­destruktiva, tvångsmässiga och utagerande beteenden är vanligt förekommande. Målet med insatsen är att möjliggöra så att dessa personer kan leva ett så självständigt liv som möjligt, och får en tillvaro med aktiviteter anpassade utifrån deras förmåga.

Arbetet omfattar stöd i socialt samspel, stöd i att förstå och hantera känslor, stöd i att relatera till sin omgivning och till samhällets regler och normer i sin helhet, för att på så sätt kunna leva ett så själv­ständigt liv som möjligt. Arbetet omfattar även de prak­tiska sysslor som finns i hemmet och som boende behöver hjälp med. Verksamhetens mål­sättning är att med kunskap och intresse för personer med psykiatriska svårig­heter och funktions­nedsättningar, och med ett värdigt bemötande skapa förutsätt­ningar för goda levnadsvillkor för den boende. Du stödjer de boende i områden av deras liv som de har svårt att klara själva. Detta gör du med stor respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.

Du arbetar utifrån ett individuellt inriktat arbetssätt och ger stöd och service utifrån den enskildes egna behov och önskemål.

Då målgruppen ställer stora krav på kompetens, engagemang, självkännedom och flexibilitet/­på­hittighet så kommer mycket fokus att ligga på att svetsa samman arbetsgruppen samt att med ut­bildnings-/fortbildningsinsatser bygga den gemen­samma kunskapsbas som är nödvändig.

Din kompetens

Du är utbildad behandlingspedagog, stödpedagog, socialpedagog, beteendevetare eller har annan kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet från områden som psykiatri, autism, utmanande/problemskapande beteenden, själv­destruktiva beteenden, personlighetsstörning, psykos, tvång, utagerande samt gräns­lösa beteenden.

Du har ett professionellt förhållningssätt som inne­fattar bland annat ödmjukhet, tåla­mod och flexibilitet. Du har en förmåga att arbeta pedagogiskt och själv­ständigt, har mycket stor ansvarskänsla, tar egna initiativ samt har ett engagemang och öppenhet för utvecklingsarbete inom arbetsplatsen.

Du är positiv och engagerad i dina arbetsuppgifter och kan uttrycka dig i skrift och tal. För att framgångsrikt kunna arbeta tillsammans med både boenden och kollegor är det viktigt att du är bra på att samarbeta och tycker om att arbeta med människor.

Du har körkort för bil och en viss IT-kompetens för exempelvis dokumentation.

Övrigt

Tillsvidareanställningar på heltid samt anställning på timlön med tillträde under våren 2019. På arbets­platsen tillämpas tvättstugeschema.

Arbetsgruppen erbjuds regelbundna ut­bildnings-­/­fortbildningsinsatser samt handled­ning vid behov.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknads­föring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.

Fackliga företrädare nås genom kommunens växel 0640 161 00.

Vår värdegrund och din växtkraft

Vårt arbete ska genom­syras av våra värdeord

  • Välkomnande – Här är alla välkomna!
  • Modig – Vi har mod att anta utmaningar, vi tänker annorlunda och vi vågar fatta beslut.
  • Nära – Vi är tillgängliga och sätter dem vi är till för i första rummet.
  • Pålitlig – Vi är professionella, tänker långsiktigt och arbetar hållbart.

Vi gör plats för din växtkraft!

I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. Närheten och tryggheten människor emellan skapar förutsättningar för mod, idéer och glädje. Vår vision är att ge plats för växt­kraft – för företagare, familjer och för dig som medarbetare. Att jobba i Krokoms kommun innebär stora möjligheter att ut­vecklas. Vill du växa med oss?

 

Ansökan

Sista ansökningsdatum:
2020-02-24