Mature nurse in scrubs holding up stethoscope.

Skolsköterska till Elevhälsan

Ett jobb med plats för omtanke.

Elevhälsan omfattas av medicinska, psykologiska, psyko­sociala samt specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

En dag på Elevhälsan

Elevhälsan i Krokoms kommun är ett centralt team som arbetar stödjande mot alla skolor i kommunen, inklusive grundsärskola och träningsskola. Kommunen har ingen egen gymnasieskola då vi är en del av Jämtlands Gymnasieförbund.

Du är anställd vid den centrala Elevhälsan i Krokoms kommun, med egna mottagningar på de skolor du ansvarar för. I dagsläget är tjänsten förlagd främst till de norra delarna i Krokom.

I din roll som skolsköterska arbetar du inom de medicinska insatserna samt det förebyggande och främjande arbetet enligt skollagen. Det inne­bär att du är aktiv i arbetet tillsammans med elever, pedagoger och rekto­rer i kommunens grundskolor.

Som skolsköterska har du vissa lagstadgade uppdrag så som att erbjuda och genomföra vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogram­met. Skolsköterskan ska även delta i det förebyggande och hälsofräm­jande arbetet på den enskilda skolan och i kommunen som helhet. Arbetet sker på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Du är en del av det centrala elevhälsoteamet med specialpedagoger, skol­psykologer och kuratorer, men ingår också i lokala elevhälsoteam på olika skolor. Tillsammans med teamet är du ett stöd för rektorer och pedagoger i arbetet med att stödja eleverna i deras lärande och utveckling.

Elevhälsan är en egen verksamhet som regleras i Skollagen (2010:800). Elevhälsan omfattas av medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Kommunen är samiskt förvaltningsområde och det innebär bland annat att alla skolor och förskolor har ett särskilt uppdrag att synliggöra de samiska språken och den samiska kulturen.

Din kompetens

Du har sjuksköterskeexamen och påbyggnad till skolsköterska, distrikts­sköterska, barnsjuksköterska eller alternativt annan specialistutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du har fokus på det främjande och förebyggande arbetet på skolan. Du tycker om att samarbeta, men har också förmågan att arbeta självstän­digt.

Du är lösningsfokuserad och har förmågan att skapa goda relationer. Du är duktig på att kommunicera och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Du vill bidra med dina kunskaper för att säkra det skolmedicinska arbetet samt bidra till kvalitetsutveckling av elevhälsoarbetet och skolans värde­grundsarbete.

Du är lugn, ansvarstagande, strukturerad och har en positiv inställning till ett inkluderande arbetssätt.

Stor vikt läggs vid att du är intresserad av skolans verksamhet och elevers lärmiljö som helhet.

B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav.

Övrigt

Vikariat vårterminen 2020 med omfattning 55-75% med tillträde 2020-01-07.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.

Fackliga företrädare nås genom kommunens växel0640 161 00.

Vår värdegrund och din växtkraft

Vårt arbete ska genom­syras av våra värdeord

  • Välkomnande – Här är alla välkomna!
  • Modig – Vi har mod att anta utmaningar, vi tänker annorlunda och vi vågar fatta beslut.
  • Nära – Vi är tillgängliga och sätter dem vi är till för i första rummet.
  • Pålitlig – Vi är professionella, tänker långsiktigt och arbetar hållbart.

Vi gör plats för din växtkraft!

I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. Närheten och tryggheten människor emellan skapar förutsättningar för mod, idéer och glädje. Vår vision är att ge plats för växt­kraft – för företagare, familjer och för dig som medarbetare. Att jobba i Krokoms kommun innebär stora möjligheter att ut­vecklas. Vill du växa med oss?

 

Ansökan

Sista ansökningsdatum:
2019-12-15