Ansökningstiden har gått ut

Arbetshandledare till daglig verksamhet

Två människor i en verkstad mäter och sågar

Vi söker nu dig som vill arbeta med och bidra till meningsfulla och utvecklande dagar för personer med funktionsvariationer inom daglig verksamhet i Krokom. Vikariat på 100% i minst ett år, med möjlighet till förlängning eller tillsvidareanställning.

Ett jobb med plats för engagemang och ansvarstagande

Välkommen till oss

Socialförvaltningen är en stor förvaltning både sett till antal medarbetare och till bredden på uppdrag. Vi är indelade i fem verksamhetsområden och finns i hela kommunen. Här ansvarar vi för att ge vård och omsorg, stöd och service samt hälsa och sjukvård till våra medborgare som har behov av det, i alla skeden av livet. Här gör vi skillnad, på riktigt!

Daglig verksamhet är en del av Stöd och service som består av ett flertal olika enheter. Målet med verksamheten är att främja individernas personliga utveckling och därigenom stärka deras möjlighet till större delaktighet i samhället. Detta gör vi genom att erbjuda meningsfull sysselsättning, utveckling och gemenskap utifrån den enskildes behov och önskemål. Allt detta med utgångspunkt i LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Amigo är en av sex enheter inom daglig verksamhet och är belägen i centrala Krokom, i de lokaler som brukar benämnas som Smedjan. Lokalerna är stora och möjligheterna är många i att anpassa utifrån individers och gruppens behov. På Amigo är det ett antal olika individer som har sin dagliga verksamhet och dessa har olika funktionsvariationer, psykiska såväl som fysiska.

Sök jobbet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sista ansökningsdatum

En dag som arbetshandledare

En dag som arbetshandledare

Vi söker en vikarierande arbetshandledare till Amigo med möjlighet till förlängning eller tillsvidareanställning. Individerna inom daglig verksamhet har olika förutsättningar och står inför olika utmaningar, svårigheter och möjligheter. Som arbetshandledare är din uppgift att stödja individerna i deras dagliga arbete genom ett pedagogiskt arbetssätt och ett lågaffektivt bemötande. Arbetet på Amigo består både av motiverande och strukturerande arbete samt av en hel del omvårdnadsarbete. På arbetsplatsen arbetar totalt sex arbetshandledare och det är av stor vikt att kunna samarbeta och tillsammans lägga upp arbetet på ett effektivt och hälsosamt sätt.

I arbetet skapar vi bland annat individuella scheman, checklistor och genomförandeplaner för att stödja personens egna förmågor och för att arbeta med bibehållande och utveckling av färdigheter.

Målsättningen är att ge/erbjuda sysselsättning som, utifrån individens förmågor och önskemål, lyfter självkänslan och ökar självförtroendet. Det pedagogiska arbetet präglas av att arbeta för att stärka individens delaktighet och självständighet i så stor utsträckning som möjligt.

En stor del av arbetet består även i att hitta och utveckla lämpliga arbetsuppgifter till individerna och då daglig verksamhet är föränderlig behöver du ha en kreativ syn på din roll och vara beredd på att grupp och uppdrag förändras utifrån de individer som kommer till oss. Det dagliga arbetet kan bestå av olika former av aktiviteter. Bland annat musik, rörelse, hantverk, sorteringsarbete, omvårdnad, social färdighetsträning samt samarbete med externa företag.

Din kompetens

Din kompetens

För att lyckas i rollen behöver du ha utbildning motsvarande undersköterska och erfarenhet med inriktning mot funktionsnedsättning.

Erfarenhet och kunskap av att arbeta med tydliggörande pedagogik, problemskapande beteende, alternativ kommunikation (AKK) till exempel tecken som stöd, bildstöd samt sociala berättelser ses som meriterande.

Det är även meriterande om du har kunskap och erfarenhet om personer med varaktiga psykiska funktionsvariationer, åldrande och funktionsvariationer, demenssjukdomar, lågaffektivt bemötande, tankestödsmodeller/tydliggörande pedagogik, intresse för digitala lösningar, hjälpmedel och andra sorters anpassningar.

Kommunikation och dokumentation är centrala och viktiga delar i verksamheten så en förutsättning är goda kunskaper i det svenska språket, både verbalt och i skrift.

Datorvana och B-körkort är ett krav.

Övrigt

Övrigt

Anställningen är ett vikariat på 100% under minst ett år. Efter detta kan det finnas möjlighet till förlängning eller att anställningen övergår i en tillsvidareanställning.

Vi har en löpande rekrytering, så vänta inte med din ansökan, eftersom tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden tar slut.


Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.

Sista ansökningsdag:

Krokom – kommunen mitt i Jämtland

Krokom – kommunen mitt i Jämtland

Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.

Kommunen ingår i samiskt för­valtningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.

Jag är jätteförtjust i den här platsen, här känner jag att jag kan leva länge

Läs mer om berättelserna från våra 193 byar

Berättelser från våra 193 byar

Vår värdegrund och din växtkraft

Vårt arbete ska genom­syras av våra värdeord

  • Välkomnande – Här är alla välkomna!
  • Modig – Vi har mod att anta utmaningar, vi tänker annorlunda och vi vågar fatta beslut.
  • Nära – Vi är tillgängliga och sätter dem vi är till för i första rummet.
  • Pålitlig – Vi är professionella, tänker långsiktigt och arbetar hållbart.

Vi gör plats för din växtkraft!

I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. Närheten och tryggheten människor emellan skapar förutsättningar för mod, idéer och glädje. Vår vision är att ge plats för växt­kraft – för företagare, familjer och för dig som medarbetare. Att jobba i Krokoms kommun innebär stora möjligheter att ut­vecklas. Vill du växa med oss?

Hälsning från din blivande chef

Jag söker dig som kan bidra med engagemang, kunskap och struktur till ett såväl utmanande som roligt och utvecklande arbete. Jag och dina framtida kollegor ser fram emot att skapa en känsla av samhörighet och arbetsglädje för att på så sätt möta målgruppen på bästa möjliga sätt samt att skapa en hälsosam arbetsmiljö.

Ansökan

Sista ansökningsdatum:

Meny