Ansökningstiden har gått ut

Skolvärd till Nyheden

Till Nyhedens 7-9 skola söker vi nu en skolvärd. För att trivas i uppdraget är det självklart för dig att finnas till för ungdomar och på ett positivt sätt bidra till trygghet och trivsel.

Ett jobb med plats för växtkraft

Välkommen till oss

Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare och 20 rektorer, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem och förskola, barn- och elevhälsa samt kost och lokalvård. Var femte invånare är barn eller skolungdom yngre än 12 år. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.

Nyhedens skola är en 7–9 skola med ca 235 elever. Vi arbetar i nära samarbete för att skapa helhetslösningar för eleverna. Arbetet utgår från elevens möjlighet till utveckling och lärande under hela dagen. Vi har en hög andel behöriga lärare samt att vi arbetar för en bra arbetsmiljö för både elever och personal. Nyhedens skola arbetar målinriktat med kunskap, trygghet och trivsel. Dessutom är Nyhedens skola en Certifierad PEP skola. Det innebär att vi har infört mer fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen, vilket skapar bättre förutsättningar för lärande.

Sista ansökningsdatum

En dag som skolvärd på Nyheden

En dag som skolvärd på Nyheden

Huvuduppgiften i arbetet är att arbeta nära eleverna för att öka tryggheten i de olika situationer som eleverna möter i skolan. Du ska arbeta förebyggande för att förhindra bråk och kunna hjälpa till när konflikter uppstår. Du ska sätta gränser i enlighet med skolans regler och värdegrund.

Du har även ansvaret över skolkafeterian och olika rastaktiviteter.

För att trivas i uppdraget är det självklart för dig att du tycker om att finnas till för ungdomar och på ett positivt sätt bidra till trygghet och trivsel.

Din kompetens

Din kompetens

Socialpedagog, fritidspedagog, fritidsledare, socionom, beteendevetare, eller annan liknande utbildning.

För att lyckas med uppdraget är det meriterande om du är förtrogen med skolans verksamhet.

Vi fäster stor vikt vid att du är en trygg vuxen som kan skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och personal på skolan och det är självklart för dig att på ett positivt sätt bidra till att lösa gemensamma uppgifter.

Du ska ha intresse för att delta i utvecklingsarbete kring trygghet och trivsel.

Du har empatisk förmåga att kunna förstå elevernas behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare.
Du har en god samarbetsförmåga och ett inkluderande förhållningssätt.

Erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande är meriterande.

Övrigt

Övrigt

Tjänsten är en visstidsanställning på 100% under ht-24, med tillträde 24-08-14. Tjänsten kan komma att därefter övergå till en tillsvidaretjänst.

Urval och intervjuer sker löpande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.

Sista ansökningsdag: 2024-06-02

Krokom – kommunen mitt i Jämtland

Krokom – kommunen mitt i Jämtland

Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.

Kommunen ingår i samiskt för­valtningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.

Jag är jätteförtjust i den här platsen, här känner jag att jag kan leva länge

Läs mer om berättelserna från våra 193 byar

Berättelser från våra 193 byar

Vår värdegrund och din växtkraft

Vårt arbete ska genom­syras av våra värdeord

  • Välkomnande – Här är alla välkomna!
  • Modig – Vi har mod att anta utmaningar, vi tänker annorlunda och vi vågar fatta beslut.
  • Nära – Vi är tillgängliga och sätter dem vi är till för i första rummet.
  • Pålitlig – Vi är professionella, tänker långsiktigt och arbetar hållbart.

Vi gör plats för din växtkraft!

I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. Närheten och tryggheten människor emellan skapar förutsättningar för mod, idéer och glädje. Vår vision är att ge plats för växt­kraft – för företagare, familjer och för dig som medarbetare. Att jobba i Krokoms kommun innebär stora möjligheter att ut­vecklas. Vill du växa med oss?

Hälsning från din blivande chef

Välkommen till en välkomnande arbetsplats!

Jag söker dig som har förmåga att skapa relation och möta elevernas behov där de befinner sig och på ett positivt sätt bidrar till trygghet och trivsel. Det är viktigt att du är självständig och kan stå på egna ben och hela tiden tryggt bär den värdegrund som skolan står för.
Nyheden är en certifierad PEP skola där fokus är hälsa och lärande och det innebär att vi arbetar utifrån ledorden kunskap, trygghet och trivsel. För mig är det viktigt att medarbetare trivs och känner delaktighet i arbetet.

Varmt välkommen!

Ansökan

Sista ansökningsdatum:

Meny