Enkätundersökning om hemtjänst och särskilt boende

Nu pågår en enkätundersökning för dig som har hemtjänst eller bor på särskilt boende och är 65 år eller äldre. Var med och påverka!

Det är Socialstyrelsen som skickar ut enkäten via post. Enkäten börjar att skickas ut nu under vecka 12 och Socialstyrelsen skriver att det kan ta upp till 14 dagar innan alla har fått enkäten.

Enkätsvaren kommer att användas för att utveckla hemtjänsten och de särskilda boendena, så det är viktigt att du svarar. Det är dock frivilligt att svara. Om du är anhörig till en person som har fått enkäten kan du ge stöd i att svara på den.

Tack för din medverkan! Har du inte fått något frågeformulär med posten? Har du frågor om undersökningen? Ring 031-730 31 80, vardagar kl. 8–18 eller skriv till aldreundersokning@indikator.org

Meny