Vattnet i Jänsmässholmen behöver inte kokas längre

Vattenkran med vattendroppe

Kontroll visar att dricksvattnet i Jänsmässholmen inte är förorenat längre. Rekommen­dationen om att koka vattnet upphävs och vattnet kan användas som vanligt.

Nya vattenprover som tagits under veckan visar nu att vattnet inte länge har koliforma bakterier påvisade.

Meny