Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Upplåtelse av jakt

Under årets älgjakt kommer Krokoms kommun att på fastigheterna Rännön 2:1 och 2:10 i Offerdal samt Nordbyn 1:27 i Alsen, upplåta jakt enligt nedan.

Jakträtt upplåts i första hand till mantalsskrivna inom kommunen och i andra hand till övriga.

Om fler anmäler sig, än det finns utrymme för, kommer fördelning av platser ske genom lottning. Antagen jägare får inte överlåta jakträtten på annan person. Skyldighet föreligger att för jaktledare uppvisa vapenlicens, gällande jaktkort samt skjutbevis (godkänt prov för Svenska Jägarförbundets älgskyttemärke i brons, avlagt under 2023).

Rännön 2:1 (Storskogen, ca 1900 ha) Jaktlaget består av högst tolv personer. Licens kommer troligen att erhållas på 4 vuxna samt fritt antal kalvar.

Nordbyn 1:27 Ca 600 ha. Jaktlaget består av högst fem personer. Licens kommer troligen att erhållas på minst en vuxen samt fri kalvtilldelning.

Skriftliga anmälningar, innehållande namn, adress och telefonnummer, märkta ”Älgjakt” skall vara Krokoms kommun tillhanda senast torsdag den 1 juni 2023 under adress Krokoms kommun, fastighet, 835 80 KROKOM. Alternativt via e-post: saby@krokom.se.

Småviltsjakt Intresserade småviltsjägare hänvisas till försäljarna av jaktkort. För fastigheten Rännön 2:1, Stefan Kvarnlöf, Rönnöfors, Offerdal, tel 070-5981859 samt för fastigheten Nordbyn 1:27, Jan Persson, Kougsta, Alsen, 070-2809909.

Meny