Slamtömning – om vädret tillåter

Den 2 maj är det tänkt att slamtömningen ska inledas, men det finns risk för att vädret kan ställa till det!

Chauffören kommer att göra en bedömning om det går eller ej. Om det inte går kommer dom att återkomma vid senare tillfälle. Du behöver alltså inte boka om eller avboka tömningen.

Här hittar du mer information om slamtömning

Meny