Vill du jobba som röstmottagare?

Söndagen den 11 september 2022 är det allmänna val, det vill säga val till riksdag, kommun och region. Vi söker personer som vill jobba som röstmot­tagare.

Den som arbetar som röstmottagare ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Röstmottagarna ställer i ordning vallokalen innan den öppnar klockan 8.00. När vallokalen stänger för röstning klockan 20.00 ska rösterna hanteras. Därefter lämnar ordförande och vice ordförande in rösterna till valkansliet. Arbetet kan pågå till sent.

Här kan du läsa mer om vad uppdraget innebär

Meny