Upplåtelse av jakt

Under årets älgjakt kommer Krokoms kommun upplåta jakt på några fastigheter i Offerdal och Alsen.

Älgjakt

Under årets älgjakt kommer Krokoms kommun att på fastigheterna Rännön 2:1 och 2:10 i Offerdal samt Nordbyn 1:27 i Alsen, upplåta jakt enligt följande:

Jakträtt upplåts i första hand till mantalsskrivna inom kommunen och i andra hand till övriga.

Om fler anmäler sig, än det finns utrymme för, kommer fördelning av platser ske genom lottning. Antagen jägare får inte överlåta jakträtten på annan person. Skyldighet föreligger att för jaktledare uppvisa vapenlicens, gällande jaktkort samt skjutbevis (godkänt prov för Svenska Jägarförbundets älgskyttemärke i brons, avlagt under 2022).

Rännön 2:1 (Storskogen, ca 1900 ha) Jaktlaget består av högst 12 personer. Licens kommer troligen att erhållas på 5 vuxna samt 4 kalvar.

Nordbyn 1:27 Ca 600 ha. Jaktlaget består av högst 5 personer. Licens kommer troligen att erhållas på minst en vuxen samt fri kalvtilldelning.

Skriftlig anmälan

Vi behöver din skriftliga anmälan med uppgift om namn, adress och telefonnnummer, senast onsdag den 1 juni. Märk kuvertet med "Älgjakt".

Krokoms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
835 80 Krokom

Du kan också mejla in din anmälan: saby@krokom.se

Småviltsjakt

Intresserade småviltsjägare hänvisas till försäljarna av jaktkort. För fastigheten Rännön 2:1, Stefan Kvarnlöf, Rönnöfors, Offerdal, tel 070-5981859 samt för fastigheten Nordbyn 1:27, Jan Persson, Kougsta, Alsen, 070-2809909.

Meny