Med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Den ryska invasionen av Ukraina har gjort läget i omvärlden betydligt svårare att förutse. Hotbilden mot Sverige är i grunden låg. Dock har säkerhetsläget i Sveriges närområde försämrats de senaste åren. Försvarsmaktens bedömning är att risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är fortsatt lågt.

Krokoms kommun, i samverkan med länets krisberedskapsaktörer, följer läget noga. Vi kommer fortlöpande att uppdatera information på kommunens webbplats.

Håll huvudet kallt – sprid inte rykten

Sverige kan påverkas av en ökad risk för cyberattacker och försök till desinformation och ryktesspridning. Du kan hjälpa till att motverka detta genom att:

  • Vara uppmärksam på felaktig information och att inte sprida den vidare.
  • Söka information från trovärdiga källor. På webbplatsen krisinformation.se finns samlad och bekräftas information från myndigheter och organisationer.

Läs mer om källkritik på följande länk:

Källkritik - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Oro för omvärldsläget

Både vuxna och barn kan känna rädsla inför det oroliga omvärldsläget. I länkarna här nedan kan du få lite tips om hur du kan hantera din oro:

Kriget i Ukraina - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om oron för krig — frågor och svar för barn - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kan jag som privatperson göra?

Kommunen får nu en del frågor om vad man som privatperson kan göra. Vi har en e-tjänst där du kan anmäla vilken typ av hjälp du har att erbjuda. Vi kontaktar dig om det blir aktuellt att använda oss av det du har att dela med dig av.

Har du flyktingar som bor hos dig?

Om du tar emot flyktingar i ditt hem är det viktigt att du informerar kommunen om det. För att barnen ska få möjlighet att gå i skolan behöver kommunen förstås få kännedom om att de vistas i kommunen. Ring till kundcenter på telefon 0640 161 00 eller skicka ett mejl till kundcenter.

Personer som har flytt från kriget i Ukraina kan ha rätt till uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv. Det är därför viktigt att de flyktingar som vistas i kommunen registrerar sig hos Migrationsvekret. Läs mer på Migrationsverket via länken här nedanför om vem som omfattas av massflyktsdirektivet och hur det går till att ansöka.

Länk till mer information om massflyktsdirektivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka e-post till kundcenter

Länk till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var hittar jag skyddsrum?

Vi får även många frågor om skyddsrum. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har bra information om skyddsrum på sin hemsida.

Frågor och svar om skyddsrum (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta närmaste skyddsrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till dig som kommer till Sverige från Ukraina 

Det är Migrationsverket som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

Migrationsverket har samlat information om situationen i Ukraina på sin hemsida och vad som gäller för personer som söker sig till Sverige med anledning av konflikten (se länk nedan till Migrations­verkets hemsida).

Migrationsverket har informationsblad på flera språk riktade till dig som söker tillfälligt skydd. Du hittar informationsbladen via länkar här nedanför.

Länk till Migrationsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information about residence permit with temporary protection – Ukrainian Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information about residence permit with temporary protection – Russia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information about residence permit with temporary protection – English Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till dig som kommer från Ukraina - Svenska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Meny