Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Vill du erbjuda hjälp?

Vill du anmäla att du har husrum, kläder, hygienartiklar, transport­hjälp eller annat att erbjuda inför en möjlig, kommande flyktingström från Ukraina? Det kan du nu göra i vår e-tjänst.

I e-tjänsten fyller du i vilken typ av hjälp du har att erbjuda, och dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig om det blir aktuellt att använda oss av det du har att dela med dig av.

Länk till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt att veta om du erbjuder flyktingar boende

Migrationsverket kan inte betala hyra eller annan ersättning till privatpersoner som upplåter bostäder till flyktingar

Migrationsverket kan inte betala hyra eller annan ersättning till privatpersoner som upplåter bostäder till flyktingar

Migrationsverket har ansvar för att ordna boende åt personer som är asylsökande eller fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Migrationsverket kan inte placera personer hemma hos en privatperson, och kan därför inte betala ut ersättning till privatpersoner av juridiska skäl. Det är däremot helt tillåtet för flyktingar att bo hos privatpersoner så länge de så önskar. Om boendesituationen inte skulle vara hållbar på sikt behöver flyktingen kontakta Migrationsverket och anmäla sitt behov av bostad. Migrationsverket ordnar då en plats i ett boende i deras regi.

Flyktingar som har behov av ekonomiskt stöd har rätt till dagersättning

Flyktingar som har behov av ekonomiskt stöd har rätt till dagersättning

Personer som söker uppehållstillstånd som asylsökande eller enligt massflyktdirektivet har rätt till boende och dagersättning från Migrationsverket om de inte klarar att ordna det på egen hand. För att få boende eller ersättning ska personen registrera sig personligen hos Migrationsverket. För personer i Jämtlands län finns närmaste kontor i Sundsvall. Direkt vid ansökan kan den sökande få hjälp med mat och någonstans att bo av Migrationsverket om den sökande har ett akut behov av det. Dagersättning utgår från den dag man får sitt tillstånd beviljat för personer som söker skydd med stöd av massflyktsdirektivet.
Här finns mera information om storleken på dagersättningen och andra ersättningar man kan få i vissa fall. Det är samma regler som gäller både för asylsökande och personer som omfattas av massflyktsdirektivet:

Ekonomiskt stöd - Migrationsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga rättigheter som omfattas

Övriga rättigheter som omfattas

Den som är asylsökande eller omfattas av massflyktsdirektivet har också rätt till begränsade vårdinsatser s.k. ”vård som inte kan anstå” vilket i praktiken innebär sjuk- och tandvård av akut karaktär, mödrahälsovård, vård vid abort, och preventivmedelsrådgivning. Barn under 18 år har samma rätt till vård som medborgare i landet.

Om man omfattas av massflyktsdirektivet har man även rätt att arbeta i Sverige. Det gäller även vissa asylsökande men inte alla.

Barn under 18 år har rätt till skolgång. Kontakta kommunen för mera information om detta.

Här hittar du kontaktuppgifter

Om det kommer barn som inte är i sällskap med någon av sina biologiska föräldrar

Om det kommer barn som inte är i sällskap med någon av sina biologiska föräldrar

Om det finns barn under 18 år som inte är biologiska barn till någon i sällskapet ska det snarast anmälas in till kommunens socialtjänst. De räknas då som ensamkommande barn och omfattas av särskilda insatser

Meny