Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Frågor och svar om skyddsrum

Vi får många frågor om skyddsrum. Här har vi samlat de vanligaste. Du hittar även en länk till en samlingssida på msb.se där det finns fler frågor och svar om just skyddsrum.

Frågor och svar om skyddsrum (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är ett skyddsrum?

Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har speciell ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från till exempel giftiga gaser.

Hur många skyddsrum finns det?

Det finns cirka 65 000 skyddsrum i Sverige. De har plats för 7 miljoner personer. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader som bostadshus och industrifastigheter.

Skyddsrummet i mitt område är ett förråd, får det vara så?

Ja. I fredstid får skyddsrum användas för annat under vissa förutsättningar. Det är vanligt att de används som cykel- och lägenhetsförråd. Fredsanvändningen av lokalen får inte bli mer komplicerad än att skyddsrummets olika detaljer är åtkomliga för underhåll och inspektion, samt att det går att ställa i ordning skyddsrummet inom 48 timmar, alltså två dygn.

Hur länge kan man vara i ett skyddsrum?

Skyddsrummet ska vara konstruerat för att man ska kunna vistas där i minst tre dygn.

Hur vet jag om jag ska ta mig till ett skyddsrum?

Ifall regeringen fattar beslut om höjd beredskap ska fastighetsägare ställa i ordning skyddsrum inom 48 timmar.
Information om höjd beredskap får du genom radio och TV. Regeringen kan även meddela att det råder omedelbar krigsfara, eller att landet är i krig genom ett beredskapslarm via utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”. Beredskapslarm är en signal med 30 sekunder – uppehåll 15 sekunder.

Om det råder höjd beredskap och du då hör ett flyglarm via ”Hesa Fredrik” betyder att du omedelbart ska uppsöka skydd, exempelvis i ett skyddsrum, en förstärkt byggnad, källare, tunnel eller tunnelbanestation. Flyglarm är en signal med många korta stötar under 1 minut.

Är jag hänvisad till något specifikt skyddsrum?

Nej, vid fara under höjd beredskap ska du ta dig till det skyddsrum eller skyddande utrymme som är närmast.

Var ligger skyddsrummen i Krokom?

För att hitta ditt närmaste skyddsrum kan du använda dig av verktyget skyddsrumskarta som tillhandahålls av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Klicka på länken:

Hitta närmaste skyddsrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem är ansvarig för skyddsrummen?

Ägaren av en fastighet äger och underhåller också skyddsrummet. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Det kan också vara en bostadsrättsförening. MSB kontrollerar att mängden skyddsrum bevaras. Det görs bland annat genom kontroller. Om MSB gör en skyddsrumskontroll och hittar brister, måste skyddsrummets ägare åtgärda dem.

Vem ställer i ordning skyddsrummet?

Fastighetsägaren ansvarar för att all utrustning finns, att skyddsrummet fungerar som det ska och att det öppnas upp vid höjd beredskap. Varje skyddsrum har ett förråd med utrustning, verktyg och instruktioner så att de skyddssökande kan hjälpas åt att se till att till exempel vattenkärl och toalettkärl kommer på plats.

Får jag ta med mitt husdjur till ett skyddsrum?

Nej, skyddsrummen är avsedda för människor. Inga djur får tas med till skyddsrummet på grund av till exempel allergirisken och att det ibland finns begränsat med utrymme.

Skyddsrummen är tänkt som ett tillfälligt skydd. Det finns många andra sätt att söka skydd om man inte vill lämna sitt husdjur, till exempel i en källare, tunnel eller att utrymma till annan plats.

Vart vänder jag mig om jag vill veta mer?

För frågor rörande skyddsrum hänvisar Krokoms kommun till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, via dessa kontaktuppgifter:

Skyddsrumsfrågor
Telefon: 010-240 55 22
E-post: skyddsrum@msb.se

Meny