Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rivning av hus C och E - Ås skola

Rivning av hus C och E påbörjdes måndagen den 21 februari och förväntas vara klart i slutet av maj.

Stort fokus vid rivningen ligger på säkerhet, både gällande arbetsområdets inhängnad samt lämning och hämtning av elever.

Säkerhetsåtgärder:

  • Arbetsområdet (se skiss) kommer att inhägnas med ett barnsäkert, 2 meter högt stängsel
  • Om byggare behöver vistas utanför arbetsområdet men på skolområdet skall backvakt användas. Vakthållningen ska utföras av minst en person.

Ökat antal in- och uttransporter, buller och byggdamm
Under byggtiden kommer därmed in- och ut transporter till och från arbetsområdet att öka. Likaså kommer buller att kunna öka under vissa perioder samt eventuellt
byggdamm.

Parkeringsplatser
Några parkeringar försvinner tyvärr i och med byggarnas etablering.

Område för hämtning och lämning
Även området för hämtning och lämning flyttas ner till denna grusplan och kommer att
inhägnas för att skärma av denna yta från övrig parkering.
Vi ber vårdnadshavare att respektera de temporära förändringarna för hämtning
och lämning av elever, som kommer att gälla under tiden som rivningen genomförs.

Ny provisorisk gångväg
En ny provisorisk grusad gångväg finns för att eleverna ska kunna ta sig till och busshållplats och lämningsområde, se skiss.

Viktigt!
Området är en arbetsplats där det är farligt att vistas även under kvällar och helger eftersom maskiner och bråte utgör en säkerhetsrisk. Ingen obehörig får gå in på inhängnat område.

flygbild över området där Ås skola ligger

Inhägnat område för hämtning och lämning, staketet är markerat med svarta streck Se skiss nedan.

Flygfota över Ås skola

Meny