Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Krisledningsnämnden aktiverad den 17 januari

Med hänsyn till pågående pandemi och den ökade smittspridningen i
samhället träder krisledningsnämnden i funktion den 17 januari 2022.

Beslutet fattat av kommunstyrelsens ordförande Karin Jonsson den 17 januari, 2022.

Meny