Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Covid-19 - Det här gäller

Stanna hemma om du får symptom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla. Testa dig också för covid-19. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad.

Syftet med rekommendationerna är att undvika spridning av covid-19 men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa. De ska också skydda de personer som har störst risk för allvarlig sjukdom..

Gällande rekommendationer

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns aktuella råd och rekommendationer. Håll dig uppdaterad - de kan snabbt förändras.

Folkhälsomyndigheten: Skydda dig själv och andra - rekommendationer om covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Skydda dig med vaccination
  • Stanna hemma om du får symtom
  • Stanna hemma om någon i ditt hushåll får covid-19 - nya regler från 20 januari!
  • Håll avstånd till andra
  • Avstå från större middagar och fester inomhus
  • Arbeta hemifrån
  • Undvik trängsel i kollektivtrafiken
  • Följ anvisningar när du besöker evenemang och andra platser där många samlas
  • Särskilda åtgärder för att skydda dig som är ovaccinerad

Ta del av Folkhälsomyndighetens nya åtgärder för att begränsa smittspridningen.

Länk till information på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns aktuell information på flera olika språk.


Folkhälsomyndighetens information om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


information till dig som vill veta mer inför din vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Restriktioner för besök på särskilda boenden

Restriktioner för besök på särskilda boenden

Under jul- och nyårshelgen har smittspridningen av Covid-19 ökat i hela länet. Läget är pressat på kommunens särskilda boenden och gruppbostäder. Krokoms kommun vädjar därför till dig/er som är anhörig att inte genomföra besök under januari 2022.

– Vi har smitta bland medarbetare och vårdtagare på våra särskilda boenden i dagsläget, och gör allt som står i vår makt att lösa den mycket utmanande bemanningssituationen, säger Anna Berkestedt Jonsson, socialchef.

Om du ska besöka en anhörig på särskilt boende i personens rum/lägenhet alternativt i avsett besöksrum behöver du boka tid.

Det är viktigt att rekommendationerna om att hålla avstånd och god handhygien följs. Vid besök i den anhöriges rum/lägenhet ska även munskydd bäras. Observera att du som ska boka ett besök hos en person som bor på särskilt boende måste vara helt frisk.

Eftersom det fortfarande är oklart i vilken utsträckning en vaccinerad person kan sprida smittan vidare och hur länge vaccinet ger ett skydd mot covid-19 behöver vi vara fortsatt mycket försiktiga.

Dessa restriktioner gäller för samtliga besökare, även för dig som har antikroppar.

Viktig information om idrottsanläggningar

Viktig information om idrotts­anläggningar

Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av en gym- eller sportanläggning ska beräkna maxantalet så att varje besökare, inom varje avgränsat område inomhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Bestämmelserna ska inte tillämpas under den tid som en verksamhetslokal uteslutande används för verksamhet som riktar sig tillbarn och ungdomar födda 2002 eller senare eller för sådan undervisning som avses i skollagen.

Viktig information om verksamheten i förskola och skola

Viktig information om verksamheten i förskola och skola

Just nu är det extra hård belastning på våra skolor och förskolor utifrån stigande smitta i samhället. Både personal, barn och elever har konstaterats smittade över hela kommunen.

För att undvika mer omfattande åtgärder ber vi vårdnadshavare att se över era barns schema på förskola och fritids, så att bemanningen kan planeras på bästa sätt.

Om ditt barn har symtom på covid-19 eller annan luftvägsinfektion ska barnet stanna hemma. Det gäller alla, även om barnet tidigare haft covid-19 eller är vaccinerad. Exempel på symtom kan vara snuva, feber, hosta och sjukdomskänsla.

Testa ditt barn. Medan du väntar på testning och provsvaret ska ditt barn stanna hemma.

Om någon i hushållet har covid-19 ska familjemedlemmar ses som misstänkt smittade, och stanna hemma i minst sju dagar.

Kan du som vårdnadshavare minska ditt behov av omsorg under en period? Vi vädjar till alla som har möjlighet att dra ner på tiderna på fritidshem och förskola för att minska trycket på verksamheterna utifrån den ökade personalfrånvaron.

Ta del av informationen från smittskyddsenheten på Region Jämtland Härjedalen Pdf, 61.9 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Informationen uppdaterad 2022-01-17, kl 15.38

Meny