Begränsad service med anledning av ovädret

Krokoms kommun har fattat beslut om att stänga samtliga skolor i två dagar med an­led­ning av det annalkande ovädret. Förskolor och fritids kommer hålla öppet för barn till föräldrar med samhällsviktiga arbeten.

- Vi tar höjd för ett värsta scenario och har i första skedet bestämt oss för att stänga skolorna under onsdag och torsdag. Ytterligare information kommer efter hand om nya beslut fattas, säger Jonas Törngren.

Från och med onsdag väntas ett kraftigt oväder dra in över länet och SMHI har utfärdat en varning för stora delar av Jämtlands län. Samhällspåverkan, som till exempel begränsad framkomlighet på vägar, över­sväm­ningar på grund av svårighet med avrinning, risk för förseningar, inställd skolskjuts eller inställda avgångar inom kollektivtrafiken, bedöms kunna uppstå på grund av väderläget. Mot bakgrund av detta har Krokoms kommun fattat följande beslut:

  • Samtliga skolor är stängda onsdag och torsdag (se protokoll från krisledningsmöte 11 januari för mer information).
  • Förskolor och fritids håller öppet för barn till föräldrar med samhällsviktiga arbeten
  • Enbart nödvändiga insatser kommer göras av hemtjänsten under perioden onsdag till söndag. Förberedelser har vidtagits för att säkerställa att till exempel handling och liknande servicetjänster har tidigarelagts i de fall det är möjligt.
  • Medarbetare som inte behöver vara på plats på jobbet ska arbeta hemifrån från och med onsdag vid lunchtid.
  • Sophämtning och slamtömning kan med kort varsel utebli.
    Se aktuell driftin­formation för renhållning och VA här
  • Receptionen i kommunhuset i Krokom är obemannad 12 och 13 januari men växeln är öppen som vanligt

För mer information:

SMHI:s hemsida, varningar och meddelanden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Protokoll från krisledningsmöte 11 januari Pdf, 37.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationen uppdaterad 13 januari, 13.07

Frågor och svar om stängning av förskolor och skolor

Varför stängs förskolor och skolor redan på onsdag?

Varför stängs förskolor och skolor redan på onsdag?

Nederbörd i kombination med starka vindar från onsdag är illa nog om det kommer som snö, men stora mängder regn på kalla vägbanor som är inramade av snövallar och där det är tjäle i marken kan leda till isbalkning och/eller översvämningar. Trafikverket kan inte halkbekämpa detta pga av bl a kapacitetsbrist (covid) och att varken salt eller sand biter. Det sammantaget gör att vägarna blir oerhört riskabla att trafikera (enligt Trafikverket) och de uppmanar alla att hålla sig hemma istället för att ge sig ut på vägarna.

Länstrafiken säger också att de inte ser några problem med skolskjutsar till skolan onsdag morgon men tveksamheten är stor avseende både linjetrafik och skolskjuts under eftemiddagen och torsdagen utifrån Trafikverkets prognos. Vi vill inte riskera att barn blir stående vid skolorna utan möjlighet till transport hem. Därför fattade vi beslut om att stänga redan på onsdag.

Varför fick vårdnadshavare informationen så sent?

Varför fick vårdnadshavare informationen så sent?

Vi hade under tisdagen många möten med både Trafikverket, SMHI, Länstrafiken och ansvariga för snöröjning och halkbekämpning för att kunna fatta ett så förnuftigt beslut som möjligt.

Varför är några förskolor/fritids öppna och inte andra?

Varför är några förskolor/fritids öppna och inte andra?

Bemanningsfrågan riktigt svår för många av våra samhällsviktiga funktioner och därför håller vi öppet förskolor och fritids för de vårdnandshavare som har samhällsviktiga tjänster. Då kan vi minimera personalen som ska ta sig till sin förskola eller fritids och försöka styra så att de som bor närmast jobbar. I annat fall kan det vara så att personalen inte kan ta sig till arbetsplatsen och de barn som kommer dit inte kan lämnas.

Prognosen visar inte att det ska bli så hårt väder i de södra delarna av kommunen, varför stängs då överallt?

Prognosen visar inte att det ska bli så hårt väder i de södra delarna av kommunen, varför stängs då överallt?

Det är oerhört svårt att göra en geografisk avgränsning. Det kan bli extremt svåra förhållanden över hela Krokoms kommun men det kan också vara så att vissa delar klarar sig bättre (sannolikt de södra delarna). Utgångspunkten är dock barnens säkerhet och möjlighet till trygga transporter till och från skolan.

När kommer förskolor och skolor att öppna igen?

När kommer förskolor och skolor att öppna igen?

Beslutet om stängning gäller i första hand onsdag och torsdag. Om väderläget fortsätter att vara allvarligt tas nytt beslut.

Kan vårdnadshavare som har rätt att ha sitt barn på förskolan 15 timmar, använda annan dag än ordinarie dag när förskolan är stängd på grund av ovädret?

Kan vårdnadshavare som har rätt att ha sitt barn på förskolan 15 timmar, använda annan dag än ordinarie dag när förskolan är stängd på grund av ovädret?

Nej, ordinarie dagar gäller fortsatt vid sådana här extrema tillfällen som verksamheten inte råder över.

Meny