Har ditt barn behov av specialkost?

Kom ihåg att ansöka om specialkost och anpassad kost i god tid innan höstterminen startar.

Ansökan om specialkost och anpassad kost gör du via vår e-tjänst. De barn, elever som behöver specialkost av medicinska skäl ska till ansökan bifoga ett medicinskt intyg (läkarintyg) där det framgår vilken typ av kost som barnet, eleven behöver. Intyget behöver vi för att säkerställa att matgästen får rätt mat

Länk till mer information och e-tjänst