Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Viktigt att veta om vaccineringen

Just nu pågår vaccineringen mot covid-19 för fullt. Alla i Jämtland Härjedalen över 18 år kommer ett erbjudas gratis vaccin.

Det finns en prioriteringsordning där de som har störst risk att bli allvarligt sjuka ska erbjudas vaccin först. Det går alltså inte att boka tid eller ställa sig i kö för vaccinering nu.

Det är regionerna som ansvarar för att genomföra vaccinationen mot covid-19. Arbetet innefattar att:

  • Distribuera vaccin inom den egna regionen.
  • Planera för bemanning, lokaler och för att vaccination ska kunna genomföras.
  • Erbjuda vaccination mot covid-19 till invånarna, enligt beslut i regionen utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Det är regionen som ansvarar för arbetet. Har du frågor kring när det är dags för dig att få vaccin är det därför din hälsocentral du ska vända dig till.

Nationell prioriteringsordning

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccination först. De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först. Det är följande personer:

  • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.
  • Du som arbetar nära personer som bor på särskilda boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.
  • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Sedan ska följande personer erbjudas vaccination:

  • Du som är 65 år eller äldre.
  • Du som är vuxen och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
  • Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg.

Efter det ska övriga personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka erbjudas vaccination. Sedan kommer resten av befolkningen som är 18 år eller äldre att erbjudas vaccination.

Frågor och svar om vaccineringen Pdf, 137.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om vaccin mot covid-19 på 1177.se/Region JH Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

statistik på nationell nivå över registrerade vaccinationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Meny