Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 2021

Den 1 januari 2021 inför Krokoms kommun höjd högsta avgiftsgrundande inkomst för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Höjningen beror på att Skolverket har höjt inkomsttaket. Från den 1 januari 2021 är taket 50 340 kr per månad före skatt.

Högsta avgiftsbelopp per månad från och med 1 januari 2021:

Avgift för barn 1 år till och med den 31 juli det år barnet fyller 3 år är

  • barn 1: 3% av inkomsten – dock högst 1 510 kronor/månad
  • barn 2: 2% av inkomsten – dock högst 1 007 kronor/månad
  • barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 503 kronor/månad

Avgift från och med 1 augusti det år barnet fyller 3 år till och med 12 års ålder är

  • barn 1: 2% av inkomsten – dock högst 1 007 kronor/månad
  • barn 2: 1% av inkomsten – dock högst 503 kronor/månad
  • barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 503 kronor/månad

Det yngsta barnet räknas som barn 1, det näst yngsta som barn 2, och så vidare.

Från och med fjärde barnet är omsorgen gratis.

Om du har frågor om avgifter kan du skicka e-post till barn-utbildning@krokom.se eller ringa till Gunilla Granström på telefon 0640-163 25.

Meny