Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Kommentar till artikel om vindkraft i Jämtlands tidning

I en artikel i Jämtlands tidning publicerad den 22 oktober står det att Krokoms kommun blev anmäld till förvaltningsrätten i samband med att ett arrendeavtal tecknades med Affloardal Energi AB.

Anmälaren hävdade bl a att det stod i strid med Lagen om offentlig upphandling (LOU). Det artikelförfattaren glömde ta med var förvaltningsrättens utslag. Förvaltningsrätten gav Krokoms kommun rätt i alla de punkter anmälaren ansåg att kommunen gjort fel. Arrendeavtalet skulle alltså inte upphandlas och hanteringen stod därför inte i strid med LOU.

Meny