Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Projekteringsarbete pågår mellan Ås och Dvärsätt

Projekteringsarbetet för VA-utbyggnaden i området mellan södra Ås och Dvärsätt startas upp nu under oktober.

Projekteringsarbetet utförs av en extern aktör, AFRY och vissa aktiviteter har redan startat upp eller kommer att startas inom de närmsta veckorna. Berörda markägare kommer att kontaktas personligen.

Aktuella projekteringsarbeten

  • Borrvagnar ute för geoteknisk utredning av deletapper, i första skedet på kommunal mark – start vecka 41
  • Geotekniska utredningar av resterande delsträckor fortsätter sedan under hösten och vintern
  • Undersökning och kartläggning av sjöbotten, lodning görs från båt – start vecka 43
  • Mättekniker ska ut och mäta in föremål, byggnader, asfalt, staket och liknande som finns utmed planerade sträckningar – start under hösten och pågår i första skedet tills marken blir snötäckt
  • En kulturvärdesinventering har inletts och under vecka 43 kommer en fältinventering att påbörjas


Läs mer om VA-utbyggnaden

Meny