Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Skogsgallring i Sånghusvallen

Under vintern 2020/21 kommer skogen intill Sånghusvallen att gallras. SCA har fått i uppdrag att utföra arbetet.

Skogen har uppnått en ålder då det är dags att gallra. När det är klart kommer de träd som står kvar att trivas i ljuset och ha möjlighet att växa sig stora. Träd med höga naturvärden och lövträd, kommer att lämnas eftersom det ger ett trevligt intryck när man rör sig i området. De stigar som går genom området ska bevaras.

Tänk på att en skogsavverkning med stora skogsmaskiner och timmertravar innehåller många faror och att det inte är en lämpling miljö att vistas i.

Läs mer i SCA:s informationsblad Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor kring skogsgallringen är du välkommen att kontakta:

Krokoms kommun, 0640 161 00
SCA, 063 15 05 01


Skogsgallring Sånghusvallen

Gallringsområde Sånghusvallen

Meny