Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

VA-arbeten i Ås i sommar

Längs Ängsvägen mellan Vallvägen och Ösavägen pågår grävningsarbete under sommaren. Det innebär att trafiken kommer att påverkas med tung trafik i arbetsområdet.

Gamla VA-ledningarna till befintliga fastigheter ska bytas ut och servisledningar till ett nytt bostadsområde ska grävas.

Arbetet beräknas pågå fram till september 2020.

Meny