Utställning av nya ren­håll­ningsföreskrifter

Tiden för att lämna synpunkter har gått ut

Från och med den 25 augusti 2020 kan du inte längre lämna in dina synpunkter.

Under perioden 1 juli till och med 24 augusti ställs förslaget till nya renhållnings­föreskrifter ut på kommunens hemsida. Ta chansen att lämna synpunkter på för­slaget.

Förslaget till nya föreskrifter ställs nu ut för att du ska få möjlighet att tycka till innan beslut fattas i kommunfullmäktige.

Under utställningsperioden kommer du som medborgare att kunna lämna dina synpunkter, antingen via post eller via e-post.

Här kan du läsa mer om hur du gör för att lämna synpunkter

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny