Aktuella väg- och markarbeten i centrala Krokom under sommaren

Under sommaren, med start den 15 juni pågår tre väg- och markarbeten i centrala Krokom. Det innebär en del avstängningar och begränsningar i trafiken.

Gångtunneln

Arbetet startar måndag den 15 juni och beräknas pågå fram till och med vecka 29.
Här skall slänterna med växter ordnas, belysningspunkter flyttas och ny beläggning ska läggas. Gångtrafikanterna ska kunna passera under arbetet. Dock kan vissa moment i arbetet göra att man kan få vänta någon minut. (Röd markering på kartan)

Genvägen

Startar under eftermiddag måndag den 15 juni och beräknas pågå fram till och med vecka 25.
Här ska vi byta placering av farthindret. Detta arbetet kommer ske nattetid. Dagtid kommer denna passage att vara öppen. (Gul markering på kartan)

Genvägen

Startar under eftermiddag måndag den 15 juni och beräknas pågå fram till och med vecka 26.
Här har vi en skada i marken som måste undersökas. Trafiken leds om nattetid. På dagen kommer man kunna passera som vanligt. (Blå markering på kartan)


flygfoto över centrala Krokom med aktuella vägarbeten markerade