Avgiftskontroll på förskola och fritidshem

Nu är det dags för den årliga avgiftskontrollen på förskola och fritidshem. Det är viktigt att alla familjer i Krokoms kommun betalar rätt avgift och därför gör vi varje år en avgiftskontroll.

Om du har betalat för låg avgift får du en extra faktura. Har du betalat för hög avgift får du pengar tillbaka.

Avgiftskontrollen görs i år på avgifter som betalades under 2018. Anledningen till eftersläpningen är att vi måste invänta korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Kontrollen gör vi genom att ta reda på vilken avgift familjerna har betalat under 2018. Sedan jämför vi med vad familjerna borde ha betalat om de lämnat in inkomstuppgifter motsvarande den taxerade årsinkomsten, delat med tolv.

Om de inkomstuppgifter du lämnat in till oss är lägre eller högre än din faktiska inkomst justerar vi din avgift för 2018 i efterhand.

Har du betalat för låg avgift får du en faktura med förfallodatum fyra månader framåt i tiden. Du kan delbetala fakturan under den perioden.

Om du har betalat för hög avgift får du ett utbetalningskort med posten.

Vi fakturerar eller återbetalar inte belopp under 500 kronor.

Hjälpte informationen på sidan dig?