Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Remiss: Reviderade lokala föreskrifter

Nu gällande föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö är antagna på 1980-talet och i behov av revidering. Förslag till reviderade föreskrifter ligger nu ute på remiss.

Syftet med revideringen är att uppdatera gällande föreskrifter. Det innebär även att de nya föreskrifterna ersätter följande föreskrifter.

  • Kungörelse om utvidgning av tillstånd för BDT-avlopp i Krokoms kommun (23 FS 1984:31)
  • Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Krokoms kommun (23 FS 1986:7)
  • Kungörelse om föreskrifter om förbud mot tomgångskörning för Krokoms kommun (23 FS 1987:23)

Föreskrifterna reglerar till exempel djurhållning inom detaljplan, tomgångskörning och spridning av gödsel inom eller intill område för detaljplan.

Vad händer sedan?
Efter remisstidens utgång sammanställs inkomna synpunkter och revideringar görs vid behov. Föreskrifterna ska sedan antas av bygg- och miljönämnden och kommunfullmäktige innan de träder i kraft.

Inbjudan att lämna synpunkter
Synpunkter lämnas skriftligen senast den 5 april 2020 till:
Krokoms kommun, Bygg och miljönämnden, 835 80 KROKOM
eller via e-post till Nisse Werner

Frågor under remisstiden besvaras av Nisse Werner.
Telefon: 0640 164 06
E-post: nisse.werner@krokom.se

Här kan du läsa remissförslaget:

Meny