Särskola

Särskolan finns för barn och ungdomar som har stora funktionsvariationer så att de har svårt att följa undervisningen i grundskolan. För att ge eleverna de bästa förut­sättningarna för sitt lärande finns särskolan.

Till särskolan räknas den obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan. För vuxna finns Särvux. Till särskolan räknas grundsärskolan och träningsskolan. Flera elever i särskolan kan följa vissa moment i grundskolans undervisning och är då integrerade, så kallad särskoleintegrering.

Grundsärskola

Grundsärskola

Särskolan har egna kursplaner som utgår från elevernas utvecklingsnivå. Ämnenas innehåll och omfattning anpassas till varje elevs förutsättningar. I Krokoms kommun finns grundsärskolan på Dvärsätts skola.

Träningsskola

Träningsskola

Träningsskolan är för elever som inte kan tillgodogöra sig undervisningen i grundsärskolan. I stället för enskilda ämnen rymmer kursplanen i träningsskolan fem undervisningsområden som tillsammans ska ge eleven förutsättningar för en god utveckling.

De fem områdena är:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning

Träningsskolan finns på Dvärsätts skola.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan erbjuder yrkesförberedande utbildning på samma sätt som gymnasieskolan i nationella eller specialutformade program. Det finns också ett individuellt program. Alla program i gymnasiesärskolan är fyraåriga.

Gymnasiesärskolans utbildning sker i lokaler i anslutning till och tillsammans med gymnasieskolans elever på Jämtlands Gymnasium.

Länk till Jämtlands gymnasium/gymnasiesärskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särvux

Särvux

Särvux är för dig som fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller en förvärvad hjärnskada. På särvux arbetar du i din egen takt, utifrån dina egna förutsättningar och intressen. Du lär dig saker du kan använda och ha nytta av i ditt dagliga liv.

Särvux är en egen skolform som följer samma läroplan som gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Däremot har särvux egna kursplaner och timplaner.

Betygsskalan i särvux omfattar betygen: Godkänd (G) och Väl godkänd (Vg). Betygen ersätts med intyg för de elever som inte uppnår betyget Godkänt.

Du kan begära ett samlat betygsdokument, som visar vilka kurser eller delkurser du slutfört inom särvux och vilka betyg du fått i de olika ämnena.

I Krokoms kommun finns Särvux på Lärcentrum, Nyheden i Krokom.


Länk till Lärcentrum i Krokom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny