Ny skola i Nälden

fyra barn i en kompisgunga på en skolgård

En ny större skola ska byggas i Nälden. Skolan kommer att ersätta nuvarande skola och rymma elever från förskoleklass till årskurs 6.

Den nuvarande skolan i Nälden har blivit för trång. Under de senaste tio åren har antalet barn ökat från 85 till ungefär 185 och prognosen pekar mot ännu fler barn i området. Den 9 juni 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om att ge klartecken till att inleda förberedelserna för en ny större skolal i Nälden.

- Vi vill ju inte riskera att växa ur skolan så därför har vi satt ett högre elevantal jämfört med vad vi har idag. Det är ett angenämt bekymmer att vår befolkning ökar stadigt och jag är tacksam för att vi kan anpassa våra skolor och förskolor för den tillväxt som sker i vår kommun, säger Karin Jonsson.

Olof Wallgren, C, är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och han berättar att det är väldigt svårt att säga när den nya skolan kommer stå färdig.

- Det är ju en del som behöver göras innan själva bygget kommer igång. Vi får nog räkna med ett par års arbete med upphandling och projektering innan själva bygget kan komma igång, säger Olof Wallgren.

För Jannike Hillding, M, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, är beslutet om den nya skolan efterlängtat. En viktig del i förberedelsearbetet är att planera för hur verksamheten ska kunna bedrivas på ett bra sätt under byggtiden. Jannike berättar att en förstudie har påbörjats och den ska redovisas i slutet av september.

- Under tiden den nya skolan byggs ska vi se till att det fungerar bra för våra elever och lärare i provisoriska lokaler. Jag ser fram emot att bygget av den nya skolan kommer igång, det är ju först då det börjar kännas verkligt, avslutar Jannike Hillding.

Byggprocessen

Förberedelsearbetet har startats upp och nu utreds behovet av ytor, funktioner och kapacitet. När det arbetet är klart påbörjas projekteringen av den nya skolan, då handlar det bland annat om hur byggnaden ska utformas och var på tomten ska den placeras.

På gång i Nälden

Du som bor och verkar i Nälden kan vara med och påverka utemiljön i byn och hur skolgården på den nya skolan ska utformas.
Läs mer om medborgardialog i Nälden

Länk till sidan På gång i Nälden

Vanliga frågor och svar

Har du frågor eller synpunkter?

Har du frågor eller synpunkter?

Har du frågor eller synpunkter om den nya skolan i Nälden är du välkommen att ställa dem genom att fylla i formuläret.


Mina kontaktuppgifter
Mina kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny