Ny skola i Nälden

fyra barn i en kompisgunga på en skolgård

En ny större skola ska byggas i Nälden. Skolan kommer att ersätta nuvarande skola och rymma elever från förskoleklass till årskurs 6.

Den nuvarande skolan i Nälden har blivit för trång. Under de senaste tio åren har antalet barn ökat från 85 till ungefär 185 och prognosen pekar mot ännu fler barn i området. Den 9 juni 2021 fattade kommun­styrelsen beslut om att ge klartecken till att inleda förbere­delserna för en ny större skola i Nälden. Planen är att den nya skolbyggnaden ska tas i bruk till höstterminen 2025.

– Vi vill ju inte riskera att växa ur skolan så därför har vi satt ett högre elevantal jämfört med vad vi har idag. Det är ett angenämt bekymmer att vår befolkning ökar stadigt och jag är tacksam för att vi kan anpassa våra skolor och förskolor för den tillväxt som sker i vår kommun, säger Karin Jonsson.

Olof Wallgren, C, tidigare ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, berättar att det är väldigt svårt att säga när den nya skolan kommer stå färdig.

- Det är ju en del som behöver göras innan själva bygget kommer igång. Vi får nog räkna med ett par års arbete med upphandling och projektering innan själva bygget kan komma igång, säger Olof Wallgren.

För Jannike Hillding, M, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, är beslutet om den nya skolan efterlängtat. En viktig del i förberedelsearbetet är att planera för hur verksamheten ska kunna bedrivas på ett bra sätt under byggtiden. Jannike berättar att en förstudie har påbörjats och den ska redovisas i slutet av september.

- Under tiden den nya skolan byggs ska vi se till att det fungerar bra för våra elever och lärare i provisoriska lokaler. Jag ser fram emot att bygget av den nya skolan kommer igång, det är ju först då det börjar kännas verkligt, avslutar Jannike Hillding.

 

Preliminär översiktsplan. Här kan du ladda ner översiktisplanen som PDF. Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Byggprocessen

Skolan är färdigprojekterad och förfrågningsunderlag finns tillgängligt på Mercell TendSign för anbudsgivare att hämta. Upphandlingens sista anbudsdag är 19 oktober.
Tillfälliga lokaler är på plats ovan multiarenan sedan terminsstart hösten 2023.
Rivning av delar av skollokalerna är utfört för att ge plats för byggnation av nya skolan.

Har du frågor eller synpunkter?

Har du frågor eller synpunkter?

Har du frågor eller synpunkter om den nya skolan i Nälden är du välkommen att ställa dem genom att fylla i formuläret.


Mina kontaktuppgifter
Mina kontaktuppgifter
Vanliga frågor

Hur lång tid kommer skolbygget att pågå?

Skolbyggnaden, etapp 1, är planerad att vara färdig till höstterminen 2025.
Etapp 2: rivning och ny skolgård ska vara färdigt sommaren 2026

Hur högt får man bygga?

Högst två våningar.

Riskerar skolorna i Trångsviken och Hov att läggas ned när Näldens nya skola är klar?

Det finns inget beslut eller aktivt förslag på att lägga ned skolorna i Trångsviken eller Hov. De politiska partierna tycker olika i frågan.

Kommer skolområdet att utökas jämfört med i dag?

Det finns inget beslut om att utöka skolgården. Om det skulle behövas är kan det möjligen vara aktuellt i delar av det område som idag är skidstadion, men inget sådant beslut finns. När man bygger nytt från grunden går det att använda ytan mer effektivt, vilket gör att fler barn kan rymmas på samma yta.

Blir det nya slöjdsalar? Matsal?

Ja det blir nya slöjdsalar och matsal. Det enda som behålls är dagens bollhall.

Kommer personal och föräldrar att få ta del av ritningar på skolan?

Skolans rektor kommer att se till så personal och föräldrar får ta del av ritningar så fort de finns på plats.

Kommer bollhallen att utökas?

Bollhallen kan komma att utökas men det är inte tydliggjort i dagsläget. Frågan ingår i projekteringsarbetet.

Hur blir det med parkeringar under byggtiden?

Parkering för personalen ska givetvis lösas men kan bli en bit bort. Exempelvis på andra sidan vägen. Viktigt också är att ta hänsyn till hämtning och lämning för vårdnadshavare under byggtiden.

Hur många barn kommer att gå på den nya skolan?

Den nya skolan byggs för 250 elever men förbereds för utbyggnad upp till 300 elever när behovet uppstår.

Vilka klasser kommer att gå på skolan?

Skolan byggs för elever från förskoleklass upp till och med årskurs 6.

Vilka politiker är ansvariga för skolbygget?

Ytterst ansvarig politiker är Kommunstyrelsens ordförande Karin Jonsson. Den nämnd som beställer skolbygget är Barn och utbildningsnämnden där Jannike Hilding är ordförande och den nämnd som ansvarar för upphandling och själva byggprocessen är Samhällsbyggnadsnämnden där Carl-Johan Winblad är ordförande. Ansvarig tjänsteman inom Samhällsbyggnadsförvaltningen är fastighetschef Tomas Nilsson.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny