Projekt

Förskola och skola - pågående projekt

 1. Sånghusvallens förskola byggs om

  För att kunna erbjuda alla barn i området plats till förskola kommer Sånghus­vallens förskola, med start sommaren 2022, att byggas ut med en avdelning

 2. Ny skola i Nälden

  En ny större skola ska byggas i Nälden. Skolan kommer att ersätta nuvarande skola och rymma elever från förskoleklass till årskurs 6. Den nuvarande

 3. Ny förskola i Krokom

  Hösten 2024 kommer fyra förskolor i Krokoms samhälle att ersättas av en ny förskola med tio avdelningar. De tio avdelningarna består av en ny

Förskola och skola - avslutade projekt

 1. Kulturskolans Manifestival 2018

  Under Manifestivalen den 21-25 maj, lyftes Kulturskolans verksamheter fram i strålkastarljuset. Det blev en vecka, givetvis fylld med musik i alla

 2. PlM - Praktisk IT- och Mediekompetens

  PlM är ett rikstäckande arbete, initierat av Skolverket för att främja utvecklingen och användningen av IKT i skolan. PlM handlar till viss del om att

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny