Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Efter 33 år lämnar
Birgitta över till Jan

Jan Colm är ny förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen. Han tar över efter Birgitta Lundgren som går i pension efter 33 år i Krokoms kommun.

Tuffa beslut och känsloladdade möten varvat med visioner om framtiden. Fokus på det allra viktigaste: elevernas bästa. Birgitta Lundgren har varit förvaltningschef för barn och utbildning i 18 år. Nu lämnar hon över till Jan Colm.

Efter 33 år som anställd i Krokoms kommun och 18 år som förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen, lägger Birgitta Lundgren ledarskapet på hyllan.
– Det här har ju varit en process för mig. Under hösten fjol började jag fundera över när det är bäst att göra reträtt och på vilket sätt, säger Birgitta.

Hon kan sin verksamhet på alla nivåer och har varit med om många politiska och organisatoriska förändringar sedan 1989, något som tydligt framkommer i hennes ledarskap. Hennes medarbetare beskriver henne som ”en snabbtänkt förebild som vill framåt. Hon är historiebäraren som har gjort vår förvaltning till en framåtsträvande förvaltning”.
– Jag tror att jag är rätt envis. Mitt fokus har alltid varit att jag vill det bästa för våra elever, därför måste man ibland även fatta svåra beslut, säger Birgitta.

Ett år som utmärker sig för Birgitta är 2007 då antalet elever började dala eftersom det föddes färre barn. Organisationen hade plötsligt för mycket personal sett till antalet elever.
– Vid det tillfället sa jag och personalchefen att det var helt befängt om vi skulle börja säga upp personal. Jag visste att pendeln skulle svänga till slut och att vi skulle stå där med för lite personal i stället i framtiden.

Mitt fokus har alltid varit att jag vill det bästa för våra elever, därför måste man ibland även fatta svåra beslut.

Det är vid sådana tillfällen som Birgitta har stått rakryggad och försökt tänka i nya banor.
– Jag samverkade med våra fackliga representanter för att vi tillsammans skulle kunna vara lite kreativa och flexibla. Det blev förändringar, men vi sa inte upp någon. Det känner jag mig stolt över, säger Birgitta.

Idag år 2022 har definitivt pendeln vänt och kompetensförsörjningen är en stor utmaning. Det är brist i hela Sverige på lärare och pedagoger, inte minst i Jämtlands län.
– Behörig personal till våra skolor och förskolor är grunden för att våra barn och elever ska få den verksamhet som de är berättigade till, säger Birgitta.

Jan Colm började som barn- och utbildningschef för snart två månader sedan. Med en bakgrund som officer, rektor och verksamhetschef för bland annat grundskolan i Östersunds kommun ska han nu ta sig an barn- och utbildningsförvaltningen i Krokoms kommun som Birgittas efterträdare.
– Rekrytering och bemanning inom skolväsendet är en nationell utmaning just nu. Jag ser det som att vi i Krokom kommer att behöva tänka nytt när det handlar om att attrahera och bibehålla kompetens, säger Jan.

I backspegeln ser Birgitta både utmaningarna som har varit och som väntar för Jan, men hon känner också en stor dos stolthet över var förvaltningen befinner sig idag.
– Nu när jag lämnar känner jag att vi landat i mycket. Vi har fått till ett systematiskt kvalitetsarbete och en bra dialog mellan politiker, tjänstemän och personal.
Jan Colm instämmer med Birgitta.
– Jag upplever att man jobbar mer på tvären än i stuprör i Krokom, och det är något som jag vill fortsätta att jobba med och vidareutveckla, säger Jan.

Meny