Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Full fart på skapandet i skolan

Pedagoger som ler mot barn

Frida Kjellgren och Camilla Abramsson från Spilloteket är i skapartagen med elever på Aspås skola.

Under läsåret 2021/2022 får alla förskolebarn och elever i grundskolan i Kro­koms kommun ta del av kulturupplevelser och få inspiration till att skapa själva. – Det pågår en hel spännande saker i skolorna just nu, säger Sanna Hestner.

Skolan är en naturlig social samlingsplats som når alla barn och unga oberoende var de bor eller vilken bakgrund de har. Och skolan har ett ansvar att ge elever förutsättningar att utveckla sin förmåga till eget kreativt skapande. I Kro­koms kommun består kultur i skolan av två delar, Barnkultur och Skapande skola.

Sanna Hestner, ungdomskultursamordnare har i uppdrag att tillsammans med rektorer, lärare och elever samordna aktiviteterna som an­ordnas inom ramen för kultur i skolan. Ett viktigt och stimulerande uppdrag tycker Sanna.

– Vi har fått medel från Kulturrådet till Ska­pande skola för läsåret 2021/2022 för att stärka sambandet mellan skolan och kulturen. Tanken är att eleverna ska få möta profes­sionella kulturaktörer som lever på sitt skapande och dessutom få vara med och skapa själva, berättar Sanna Hestner.

Barnkultur är kommunens egen satsning som innebär att alla elever från 3 år till årskurs 9 ska erbjudas minst en kulturupplevelse per läsår.

– Det finns ett politiskt beslut sedan något år tillbaka men pandemin satte käppar i hjulet för verksamheten under en period. Men nu har den äntligen smugits igång igen, säger Sanna Hestner.

Den första Skapande skola-aktiviteten som drog igång i höst var Spilloteket som besökte årskur­serna F–2 i kommunens skolor. Spilloteket visa­de på hur man kan skapa konst av spillmaterial.

Aspås skola var en av de första som fick besök. Ett uppskattat inslag och över förväntan menar Therese Karlström, lärare i årkurs 1.

– Spilloteket hade dukat upp allt så tilltalande och barnen hade otroligt roligt när de skapade sina egna figurer. Samtidigt fick de också lära sig om hållbarhet och återanvändning, berättar Therese Karlström.

Efter besöket tog lärarna på Aspås skola det hela ett steg till. Eleverna fick namnge och rita av sina figurer samt skriva lite om dem och däref­ter presentera och berätta om sina verk för sina klasskamrater.

– Ja, det var verkligen en lyckad dag och eleverna var så nöjda, säger Therese Karl­ström.

Under hösten har även elever i årskurs 4 fått besök av Undan­taget, scenkonst i Jämtland Härjedalen som givit berättarföreställningen Hemska historier och låtit barnen skapa sina egna spökhistorier.

– Våren kommer också att fyllas med massor av spännande kulturaktiviteter ute i skolorna. Det blir bland annat en fartfylld dockteater, rams-verkstad med Allan Ewalls ramsor, körsång och skapande verkstad. Det är verkligen ett spännan­de projekt som jag får vara med och driva. Mötet med barnen och eleverna och se hur de växer och vågar är värt allt, menar Sanna Hestner.

Meny