Nyhetsarkiv

Nyheter

 1. Förskolor i centrala Krokom slås ihop hösten 2020

  Då behovet av barnomsorgsplatser inte ökat i den omfattning som förutspåtts saknas barnunderlag för ungefär två avdelningar kommande läsår.

 2. Tummen upp för fjärrundervisning

  Under en heldag i början av april genomförde eleverna i årskurs 7-9 i Krokoms skolor ett lyckat test med fjärrundervisning. Samtliga elever i årskurs

 3. Framtidsval på schemat

  Med schemalagd studie- och yrkesvägledning får eleverna på Nyhedens skola bättre förutsättningar att hantera och göra välgrundade vägval kring sin

 4. Trygghet och studiero med Pax-metoden

  Att råda bot på stress, tidsbrist och skapa en bättre arbetsmiljö i klassrummet är målsättningen när arbetsmetoden Pax provas i några av kommunens

 5. Aspås och Rödöns skolor blir kvar

  Det blir ingen nedläggning av Aspås och Rödöns skolor. Tidigare förslag dras tillbaka. - Det är viktigt att det finns skolor där människor vill bo,

 6. Elever flyttas för att lösa trångboddhet

  Det ökande antalet elever i kommunen har gjort att flera skolor har blivit trångbodda. I december fattade en enig barn- och utbildningsnämnd beslut om

Hjälpte informationen på sidan dig?