Nyhetsarkiv

Nyheter

 1. Skolledare vidgade perspektiven i Shanghai

  Vad har skolledare i Kina gemensamt med skolledare i vår kommun? En hel del, visade det sig. Ann-Kristin Jonsson och Camilla Backman har med sig

 2. Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 1 januari 2020

  Den 1 januari 2020 inför Krokoms kommun höjd högsta avgiftsgrundande inkomst för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Höjningen beror

 3. Nödvändig satsning på skollokaler i söder

  I slutet av april 2019 fick kommundirektören i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda och föreslå en struktur för skolbyggnaderna i de södra delarna av

 4. Många språk i skolan

  I Krokoms kommuns skolor har 240 elever ett annat modersmål än svenska. Totalt handlar det om fyrtio olika språk och i 14 av dem bedrivs

 5. Rektorn med växtkraft

  Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Peo Mars är rektor på Sånghusvallens skola och ansvarar över 28 anställda och 210

 6. Kojan visar vägen

  Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Personalen på Kojans fritidshem på Sånghusvallens skola har minskat ljudnivån, fått

 7. Nyhedens skola vann EU-tävling!

  Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Idag firade Nyhedens skola vinsten i "Elever tipsar EU"! Det är en filmtävling där

 8. Dags för den årliga avgiftskontrollen för plats på förskola eller fritidshem

  Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Det är viktigt att alla familjer i Krokoms kommun betalar rätt avgift för plats på

 9. Hon sprider samisk kunskap

  Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Inger Biret Kvernmo Gaup är en av fem samiska pedagoger. Här undervisar hon barnen på

 10. Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 1 januari 2019

  Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell. Den 1 januari 2019 inför Krokoms kommun höjd högsta avgiftsgrundande inkomst för

Hjälpte informationen på sidan dig?