Laxens förskola och fritidshem, Laxsjö

Laxens förskola/fritidshem ligger cirka 70 km från Krokoms centralort och ca 25 km nordöst om Föllinge.

Förskolan består av en avdelning, Laxen, som ibland arbetar med teman och ibland arbetar utifrån åldersindelning.

Skolan finns på samma gård och eftersom förskolan även är fritidshem för de yngre skolbarnen är de välbekanta med varandra.

Utifrån förskolans läroplan ska undervisningen under året innehålla alla delar i läroplanen så som socialt samspel, språk, matematik, naturvetenskap, skapande aktiviteter samt rörelse och motorik.

Krokoms kommun
Hjälpte informationen på sidan dig?