Sång­hus­vallens för­skola, Ås

Förskolan ligger längst upp i Sånghusvallens bostadsområde med skogen som närmaste granne, cirka fem kilometer från Östersunds centrum.

Förskolan består av fem avdelningar, Bäcken, Gläntan, Kotten, Stubben och Ängen, som arbetar nära tillsammans och delar upp barnen i mindre grupper för att ibland arbeta med teman. Förskolan har åldersblandade barngrupper och inga syskonavdelningar.

I huset finns ett kök som lagar mat till vår förskola, skolan på Sånghusvallen och Junibackens förskola.

Sånghusvallen skola ligger mindre än en kilometer bort. Samarbete sker med Junibackens förskola inför överskolning till förskoleklass.

Utifrån förskolans läroplan ska undervisningen under året innehålla alla delar i läroplanen så som socialt samspel, språk, matematik, naturvetenskap, skapande aktiviteter samt rörelse och motorik.

Förskolans adress är Lövsångarvägen 2, 836 95 Ås.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny